วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รัฐฯ ส่งน้ำช่วยพื้นที่นาข้าวตั้งท้อง 1.36 ล้านไร่ เริ่ม 22 ก.ค.นี้

รัฐฯ จ่อส่งน้ำช่วยพื้นที่นาข้าวตั้งท้อง 1.36 ล้านไร่ก่อน เริ่ม 22 ก.ค.นี้ หลังน้ำใน 4 เขื่อนหลักเพิ่มขึ้น ขอความร่วมมืออย่าเพิ่งสูบน้ำไปใช้ก่อน ขณะ มท.1 รับคำสั่งนายกฯ ช่วยเกษตรกรที่รับผลกระทบภัยแล้ง ใช้งบ ปภ.จังหวัดละ 10 ล้าน

เมื่อวันที่ 21 ก.ค.58 นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้รายงานต่อที่ประชุม ครม. ถึงสถานการณ์น้ำใน 4 เขื่อนหลักในลุ่มเจ้าพระยาว่า เริ่มมีปริมาณน้ำเพิ่มมากขึ้น และสามารถนำน้ำมาช่วยเหลือภาคเกษตรได้แล้ว ดังนั้นจะได้จัดลำดับความสำคัญของพื้นที่ให้การช่วยเหลือตามความจำเป็นเร่งด่วนต่างกันไป

สำหรับพื้นที่ ที่จะได้รับความช่วยเหลือเรื่องน้ำ เพื่อการเกษตรก่อนลำดับแรก คือ พื้นที่นาที่ข้าวในลุ่มเจ้าพระยา ที่กำลังตั้งท้อง หรือมีอายุมากกว่า 8 สัปดาห์ ซึ่งมีอยู่ประมาณ 1.36 ล้านไร่ ถัดมาคือ พื้นที่นาที่ข้าวมีอายุมากกว่า 6 สัปดาห์ แต่ไม่ถึง 8 สัปดาห์ ซึ่งมีอยู่ประมาณ 1.25 ล้านไร่ โดยพื้นที่นี้มีโอกาสที่ข้าวจะรอด ถ้าฝนมาตามฤดูกาล และสุดท้ายคือ พื้นที่นาข้าวที่มีอายุไม่ถึง 6 สัปดาห์ ซึ่งมีอยู่ประมาณ 1.7 แสนไร่

ทั้งนี้ การจัดสรรน้ำ เพื่อลงไปช่วยเหลือพื้นที่นาข้าวในลุ่มเจ้าพระยานั้นจะเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่ 22 ก.ค. เป็นต้นไป โดยจะมีการกำหนดรายละเอียดของรอบการส่งน้ำเข้าไปยังพื้นที่เป้าหมายแต่ละแห่ง โดยต้องขอความร่วมมือประชาชนที่อยู่ในระหว่างทางส่งน้ำว่า อย่าเพิ่งสูบ น้ำไปใช้ก่อน เพื่อจะให้น้ำได้ไปสู่พื้นที่เป้าหมายที่แท้จริง และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตข้าวในพื้นที่ ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนก่อน

ด้าน พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทย พิจารณาหาแนวทางในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ไม่สามารถทำการเกษตรได้ อันเนื่องจากปัญหาภัยแล้ง ซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะใช้งบประมาณในส่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ที่แต่ละจังหวัดมีอยู่ 10 ล้านบาท ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ไปใช้เพื่อการสร้างงาน แต่ทั้งนี้ขอให้กระทรวงมหาดไทยไปทำข้อตกลงกับกระทรวงการคลัง ก่อนว่าจะมีกิจกรรมใดบ้าง ที่ต้องใช้การจ้างงาน และมีความจำเป็นต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน

รัฐฯ จ่อส่งน้ำช่วยพื้นที่นาข้าวตั้งท้อง 1.36 ล้านไร่ก่อน เริ่ม 22 ก.ค.นี้ หลังน้ำใน 4 เขื่อนหลักเพิ่มขึ้น ขอความร่วมมืออย่าเพิ่งสูบน้ำไปใช้ก่อน ขณะ มท.1 รับคำสั่งนายกฯ ช่วยเกษตรกรที่รับผลกระทบภัยแล้งใช้งบ ปภ.จังหวัดละ 10 ล้าน 21 ก.ค. 2558 17:44 21 ก.ค. 2558 19:48 ไทยรัฐ