วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พิษภัยแล้ง ผู้ค้าข้าว ลดเป้าส่งออกปีนี้ เหลือ 9.5 ล้านตัน

สมาคมผู้ส่งออกข้าว ชี้ ภัยแล้ง-ศก.ซบเซา ทำยอดส่งออกปีนี้ลดลง เหลือ 9.5 ล้านตัน จากเดิมที่คาดไว้ 10 ล้านตัน...

เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 58 ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ระบุ ได้ปรับลดเป้าหมายการส่งออกข้าวปี 2558 จากเดิมที่คาดการณ์ว่า จะส่งออกได้ 10,000,000 ตัน เหลือส่งออก 9,500,000 ตัน แบ่งเป็นข้าวขาว 4,800,000 ตัน ข้าวหอมมะลิ 2,200,000 ตัน ข้าวนึ่ง 2,200,000 ตัน ข้าวเหนียว 200,000 ตัน และข้าวหอมปทุมธานี 100,000 ตัน ซึ่งเป็นผลมาจากพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังปี 2558 ลดลง ส่งผลให้ ผลผลิตข้าวเปลือกนาปรัง ลดลงรวมถึงข้าวนาปี ที่ต้องเลื่อนฤดูกาลเพาะปลูกออกไป และมีสัญญาณว่า ภัยแล้งอาจจะต่อเนื่องออกไปอีก 1-2 ปี รวมถึงภาวะเศรษฐกิจโลกซบเซา อาจส่งผลต่อการนำเข้าข้าวของไทย

สมาคมผู้ส่งออกข้าว ชี้ ภัยแล้ง-ศก.ซบเซา ทำยอดส่งออกปีนี้ลดลง เหลือ 9.5 ล้านตัน จากเดิมที่คาดไว้ 10 ล้านตัน... 21 ก.ค. 2558 17:35 21 ก.ค. 2558 18:45 ไทยรัฐ


advertisement