วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
กรมทางหลวงชนบท เร่งแก้ปัญหาถนนเลียบคันคลองทรุดตัวช่วงหน้าแล้ง

กรมทางหลวงชนบท เร่งแก้ปัญหาถนนเลียบคันคลองทรุดตัวช่วงหน้าแล้ง

  • Share:

กรมทางหลวงชนบท เผย มีจุดเสียหายจากถนนเลียบคันคลองทรุดตัว จำนวน 133 จุด เฝ้าระวังอีก 4 จุด ไม่สามารถสัญจรได้ 6 จุด พร้อมติดตั้งป้ายเตือน เพิ่มความปลอดภัยแก่ ปชช. ทั้งยังเร่งแก้ปัญหาและป้องกันไม่ให้จุดอื่นทรุดตัวเพิ่ม...

นายประศักดิ์ บัณฑุนาค รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวถึงสถานการณ์ถนนเลียบคันคลองทรุดตัวว่า ปัจจุบันมีการทรุดตัวจำนวนทั้งสิ้น 36 สายทาง ระยะทางรวม 16.258 กิโลเมตร และมีจุดเสียหาย จำนวน 133 จุด นอกจากนี้ ยังมีจุดที่มีความเสี่ยง เฝ้าระวังอีก จำนวน 4 จุด จุดที่เพิ่งทรุดตัว ยังไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ จำนวน 6 จุด จุดที่เพิ่งทรุดตัวแต่สามารถสัญจรได้ 1 เลน จำนวน 9 จุด และจุดที่ซ่อมแซมชั่วคราว ซึ่งรถเล็กสามารถสัญจรผ่านได้ จำนวน 114 จุด

ส่วนสาเหตุของการทรุดตัว เนื่องจากแรงต้านของดินคันคลอง และแรงดันของน้ำในคลองชลประทาน เมื่อเกิดภัยแล้งน้ำแห้งขอดแรงดันของน้ำ ที่เคยพยุงถนนคันคลองหายไป ทำให้บางจุดมีแรงต้านของดินไม่เพียงพอ จึงเกิดการทรุดตัวของถนน โดยถนนที่อยู่ในภาวะเสี่ยงดังกล่าว มีทั้งถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมชลประทาน อบจ. อบต.เทศบาล ซึ่งถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท ได้สำรวจแล้วมีการทรุดตัว รวมประมาณ 5.2 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 0.20 ของความยาวทั้งหมด

สำหรับการแก้ไข กรณีถนนทรุดตัวเสียหาย ได้ติดตั้งป้ายเตือน กรวย แบริเออร์คอนกรีต พร้อมติดไฟกะพริบ เพื่อความปลอดภัยทั้งกลางวันและกลางคืน จากนั้นดำเนินการเร่งคืน ผิวจราจรเป็นการชั่วคราวให้กับประชาชนภายใน 7-10 วัน โดยทำการขุดลอกถนนส่วนที่เสียหายออก 2-3 เมตร เพื่อลดน้ำหนักกดทับ ที่อาจทำให้ถนนทรุดตัวเพิ่มขึ้นได้ จากนั้นจึงปูผิวชั่วคราว ตลอดจนเร่งคืนผิวจราจรเป็นการถาวร โดยการเจาะสำรวจดิน เพื่อนำมาออกแบบปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ถนนมีความมั่นคงแข็งแรงถาวร เช่น การใช้เสาเข็มเป็นการถ่ายน้ำหนักลงสู่ ชั้นดินแข็ง หรือใช้วิธีอื่นที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่

อย่างไรก็ตาม เพื่อป้องกันไม่ให้ถนนในจุดอื่นมีการทรุดตัวเพิ่ม ได้ออกประกาศลดน้ำหนักรถบรรทุก 10 ล้อ ที่วิ่งผ่านคันคลองชลประทานจากเดิม 25 ตัน เหลือ 18 ตัน 56 สายทาง มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 10 ก.ค. 58 รวมถึง เร่งเจาะสำรวจดินของถนนที่อยู่ในความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้นทุกสาย เพื่อออกแบบปรับปรุงป้องกันการเคลื่อนตัวของคันทาง และทำแผนปรับปรุงถนนต่างๆ ซึ่งในเบื้องต้นกรมได้ของบประมาณ 700 ล้านบาท ในการซ่อมแซมถนนที่มีการทรุดตัวลง และได้ขอรับงบประมาณในส่วนของการป้องกันถนนที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดเหตุทรุดตัวได้ในอนาคต จำนวน 150 ล้านบาท เพื่อใช้ในการสำรวจวิเคราะห์ข้อมูลดิน และนำไปใช้ในการออกแบบถนนที่มีความเสี่ยงระยะทาง 750 กิโลเมตร เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ทรุดตัวต่อไป

นอกจากนี้ นายประศักดิ์ กล่าวว่า ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนที่อยู่อาศัยตามคันคลองชลประทาน ช่วยกันสอดส่องดูแลถนนเหล่านี้ว่ามีการแตกร้าวตามไหล่ทางหรือไม่ ซึ่งมีความเสี่ยงที่ถนนอาจจะทรุดตัวได้ รวมถึงเป็นหูเป็นตาในเรื่องของรถบรรทุกหนัก ให้เป็นไปตามประกาศของกรมทางหลวงชนบท โดยโปรดแจ้งมาที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146 ตลอด 24 ชั่วโมง และขอให้ระมัดระวังในการเดินทางบนถนนที่เกิดการทรุดตัวโดยให้สังเกตป้ายเตือนต่างๆ ที่ติดไว้ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้