วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สนช.เสนอ ก.ม.ปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เป็นวิชาบังคับใน ร.ร.

สนช.เสนอ ก.ม.ปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เป็นวิชาบังคับใน ร.ร.

  • Share:

สนช.ชง ก.ม.แก้ปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ชูหลักการให้สอนวิชาเพศศึกษา เป็นวิชาบังคับในโรงเรียน เผยสถิติโจ๋ไทยอายุต่ำกว่า15 ปี ตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมวันละ 9 คน...

เมื่อวันที่ 21 ก.ค. ที่รัฐสภา นพ.เจตน์ ศิรธนานนท์ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติ (วิป สนช.) แถลงผลการประชุมวิป สนช.ว่าในการประชุม สนช.วันที่ 23 ก.ค. ตนพร้อมด้วยสมาชิก สนช.รวม 51 คน จะเสนอร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เข้าสู่ที่ประชุม สนช. ถือเป็นกฎหมายฉบับที่สองที่สมาชิก สนช.เป็นผู้เสนอ เพื่อแก้ปัญหาสุขภาวะทางเพศวัยรุ่นและปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เนื่องจากข้อมูลของกรมอนามัยพบว่า ปัจจุบันอัตราการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรของวัยรุ่นไทยมีเพิ่มขึ้น โดยวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 15 ปีมีอัตราตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมเพิ่มจาก 4 คนต่อวัน ในปี 2543 เป็น 9 คนต่อวัน ในปี 2556 และวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี มีอัตราการตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมจาก 240 คนต่อวัน เป็น 334 คนต่อวัน และยังพบการตั้งครรภ์ในเด็กวัยแค่ 10 ปีอีกด้วย

สำหรับร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวจะไม่เปิดให้ทำแท้งเสรี แต่มีหลักการให้เปิดสอนวิชาเพศวิถีศึกษาเป็นภาคบังคับในสถาบันการศึกษาเพราะปัจจุบันแม้จะมีการสอนวิชาเพศศึกษาแต่ไม่ใช่ภาคบังคับ และหากวัยรุ่นตั้งครรภ์ในวัยเรียนก็ไม่ต้องลาออก แต่จะให้สิทธิอยู่ในสถาบันการศึกษาเดิม หรือย้ายสถานศึกษาใหม่ได้อย่างไรก็ตาม เนื่องจากขั้นตอนกฎหมายดังกล่าวเป็นการเสนอโดย สนช.จึงต้องส่งเรื่องให้รัฐบาลพิจารณา เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งร่างกฎหมายมาประกบร่างที่ สนช.เป็นผู้เสนอ และส่งกลับมาให้ สนช.พิจารณาต่อไป.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้