วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

หนองคาย เพิ่มท่อสูบน้ำโขงเข้าคลอง แก้ภัยแล้ง

ผวจ.หนองคาย ติดตามการแก้ปัญหาภัยแล้ง โดยเพิ่มท่อสูบน้ำ ผันน้ำโขงเข้าคลองส่งน้ำให้เกษตรกร ใน ต.หินโงม อ.เมืองหนองคาย นำร่องแห่งแรกของจังหวัด เผย ขณะนี้ เกษตรกรสามารถปักดำต้นกล้าได้แล้ว...

วันที่ 21 ก.ค. 58 นายสุชาติ นพวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วย นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ปลัดจังหวัดหนองคาย นายโสภณ ห่วงญาติ นายอำเภอเมืองหนองคาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ที่โครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ต.หินโงม อ.เมืองหนองคาย ซึ่งมีการเพิ่มท่อสูบน้ำ และเครื่องสูบน้ำที่ได้รับการสนับสนุนจาก ต.ปะโค อ.เมืองหนองคาย มาทำการติดตั้งและต่อท่อเข้าไปในคลองส่งน้ำ เพื่อเพิ่มกำลังการผันน้ำโขง ให้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร รวมถึงได้ไปตรวจพื้นที่รองรับน้ำบริเวณหนองบ่อกอก และเส้นทางปลายน้ำที่บ้านบง ต.สีกาย อ.เมืองหนองคาย ซึ่งทั้งสองแห่ง เป็นที่รับน้ำที่ผันจากน้ำโขงเข้ามาเก็บเป็นแก้มลิงไว้ให้เกษตรกร โดยพบว่ามีการขุดลอกคลองให้กว้างขึ้น แต่บางแห่งก็ยังต้องขยายปากท่อให้สามารถระบายน้ำได้สะดวกกว่าที่เป็นอยู่

ด้าน นายสุชาติ นพวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า การเพิ่มท่อและเครื่องสูบน้ำโขงบริเวณจุดนี้ เป็นการนำร่องแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ติดแม่น้ำโขง สูบน้ำเข้าคลองส่งน้ำไปให้เกษตรกรในพื้นที่ตอนใน ที่อยู่ไกลออกไป ให้ได้มีน้ำใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ เดิมนั้นมีเครื่องสูบน้ำเครื่องเดียวและท่อเดียว สูบน้ำได้ 0.25 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เมื่อเพิ่มเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำขนาดเท่ากัน ปริมาณน้ำก็จะเพิ่มมากขึ้นเท่าตัว โดยได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ในการช่วยขุดลอกคลองที่ตื้นเขินให้มีสภาพดีขึ้น ส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง ต้องร่วมมือกันให้มากขึ้น ขณะนี้ เกษตรกรมีน้ำในการเกษตร สามารถปักดำต้นกล้าได้แล้ว แม้ว่าจะมีฝนตกลงมาในพื้นที่ แต่หากรอน้ำฝนอย่างเดียวจะไม่เพียงพอ 

สำหรับโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ตำบลหินโงม จะทำการสูบน้ำตามการร้องขอ ของเกษตรกร ซึ่งขณะนี้มีเกษตรกรตำบลหินโงม ลงทะเบียนทำนาปรัง 6,200 ไร่ 516 ครัวเรือน ต่างทำข้อตกลงในการใช้น้ำร่วมกัน โดยท้องถิ่นจะจ่ายค่าไฟฟ้าให้ร้อยละ 60 ส่วนเกษตรกรต้องจ่ายร้อยละ 40 หรือคิดเป็นชั่วโมงละ 100 บาท สูบน้ำวันละ 2 ครั้ง เวลา 08.00-17.00 น. และ 20.00–05.00 น.

ผวจ.หนองคาย ติดตามการแก้ปัญหาภัยแล้ง โดยเพิ่มท่อสูบน้ำ ผันน้ำโขงเข้าคลองส่งน้ำให้เกษตรกร ใน ต.หินโงม อ.เมืองหนองคาย นำร่องแห่งแรกของจังหวัด เผย ขณะนี้ เกษตรกรสามารถปักดำต้นกล้าได้แล้ว... 21 ก.ค. 2558 16:38 21 ก.ค. 2558 23:07 ไทยรัฐ