วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
กำลังซื้อหด-ภัยแล้ง ฉุดดัชนีเชื่อมั่นภาคอุตฯ มิ.ย. ร่วงต่อเนื่องเดือนที่ 6

กำลังซื้อหด-ภัยแล้ง ฉุดดัชนีเชื่อมั่นภาคอุตฯ มิ.ย. ร่วงต่อเนื่องเดือนที่ 6

  • Share:

ส.อ.ท. เผย ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือน มิ.ย. 58 ร่วงที่ระดับ 84.0 จาก 85.4 ปรับลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6 เหตุมาจากความกังวลศก.ในประเทศ ภัยแล้งลุกลาม ฉุดกำลังซื้อลดลง...

เมื่อวันที่ 21 ก.ค.นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยถึง ผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรมไทยในเดือน มิ.ย. 58 พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม เดือน มิ.ย. 58 อยู่ที่ระดับ 84.0 ปรับตัวลดลงจากระดับ 85.4 ในเดือน พ.ค.58 และปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6 โดยค่าดัชนีฯ ที่ลดลง เกิดจากองค์ประกอบยอดคำสั่งซื้อโดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต ต้นทุนประกอบการ และผลประกอบการ

สำหรับความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในเดือน มิ.ย. 58 ที่ปรับลดลงเป็นเดือนที่ 6 ติดต่อกัน เนื่องจากความกังวลต่อเศรษฐกิจภายในประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากการชะลอการใช้จ่ายของผู้บริโภค ปัญหาภัยแล้งที่ลุกลามในหลายพื้นที่ ที่กระทบต่อรายได้ของเกษตรกรที่เป็นกำลังซื้อสำคัญของภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งความกังวลต่อปัญหาเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าสำคัญของไทย ทำให้ผู้ประกอบการต่างระมัดระวังในการประกอบการและการขยายการลงทุน

อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการเห็นว่าการค้าชายแดนยังขยายตัวได้ดี และมีส่วนช่วยพยุงภาคการส่งออกของไทย ขณะเดียวกันในช่วงเวลาที่เหลือของปีงบประมาณ 2558 หากภาครัฐสามารถเร่งรัดการใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนการใช้งบประมาณ ก็จะมีส่วนสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

ทั้งนี้ ดัชนีความเชื่อมั่นฯ คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า อยู่ที่ระดับ 99.0 ลดลงจากระดับ 100.9 ในเดือน พ.ค. 58 โดยค่าดัชนีความเชื่อมั่นฯ คาดการณ์ที่ลดลงเกิดจากองค์ประกอบ ยอดคำสั่งซื้อโดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต และผลประกอบการ

สำหรับข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการที่มี ต่อภาครัฐในเดือน มิ.ย. นี้ คือ เร่งรัดการใช้จ่ายของภาครัฐให้เป็นไปตามแผนการใช้งบประมาณ เพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย เพิ่มการใช้จ่าย และการบริโภคภายในประเทศด้วยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ พร้อมหามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง และช่วยเสริมสภาพคล่องของผู้ประกอบการ SMEs โดยสนับสนุนให้สถาบันการเงินพิจารณาปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้