วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


จัดทำภาพยนตร์ประกอบเพลง สรรเสริญพระบารมีชุดใหม่

สุวรรธนะ สีบุญเรือง, สราวุธ อิสรานุวรรธน์, ดินหิน รักพงษ์อโศก, นิธิ พัฒนภักดี และทฤษฎี ณ พัทลุง ผู้ร่วมกันสร้างสรรค์เพลงสรรเสริญพระบารมี.

เพื่อแสดงความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ นิธิ พัฒนภักดี รองซีอีโอ ฝ่ายสื่อโฆษณา เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จึงถือฤกษ์ในการเปิดโรงภาพยนตร์ควอเทียร์ ซีเนอาร์ต โรงภาพยนตร์เทรนด์ใหม่แห่งอนาคต รวบรวมเอาสุดยอดเทคโนโลยีความทันสมัยที่ผสานเข้ากับศิลปะไว้ด้วยกันอย่างลงตัว จัดทำภาพยนตร์ประกอบเพลงสรรเสริญพระบารมีขึ้นใหม่ในชุด “Gallery of Thai Inspiration” และฉายให้ได้ชมพร้อมกันทุกโรงภาพยนตร์ ที่ควอเทียร์ ซีเนอาร์ต ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

นิธิ พัฒนภักดี เผยถึงภาพยนตร์ประกอบเพลงสรรเสริญพระบารมีชุดนี้ว่า “ทฤษฎี ณ พัทลุง” วาทยกรระดับโลก เป็นผู้เรียบ เรียงเสียงประสานขึ้นใหม่ ในรูปแบบไม่มีเสียงร้อง แต่เป็นเพลงที่ทุกคนสามารถร้องได้ เมื่อได้ฟังดนตรี พร้อมกับนึกเนื้อร้องได้ในใจ และซาบซึ้งกับภาพประกอบที่นำมาร้อยเรียงในจอไปพร้อมๆกัน โดยนำภาพจาก 8 ศิลปินชื่อดัง ได้แก่ ศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี, ม.ล.จิราธร จิรประวัติ, สราวุธ อิสรานุวรรธน์, ทวีศักดิ์ ศรีทองดี, สันติ พิเชษฐชัยกุล, วัชระ ประยูรคำ, ดินหิน รักพงษ์อโศก และอนุชัย ศรีจรูญพู่ทอง ที่ทำงานศิลปะด้วยแรงบันดาลใจจากคำสั่งสอน, พระอัจฉริยภาพ, พระราชกรณียกิจ และพระราชจริยวัตรอันงดงามของพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาร้อยเรียงถ่ายทอดผ่านบทเพลงสรรเสริญพระบารมีชุด “Gallery of Thai Inspiration” และจะนำภาพยนตร์ประกอบเพลงสรรเสริญพระบารมีชุดนี้ออกฉายในโรงภาพยนตร์ที่ควอเทียร์ ซีเนอาร์ต ทุกรอบ ทุกโรงภาพยนตร์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยเชื่อว่าภาพยนตร์ประกอบเพลงสรรเสริญพระบารมีชุดนี้จะเข้าถึงจิตใจประชาชนชาวไทยทุกคน ทำให้ได้ ซาบซึ้งและตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ทั้งคำสั่งสอน, พระอัจฉริยภาพ, พระราชกรณียกิจ และพระราชจริยวัตรอันงด งามของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว และเชื่อว่าแนวคิดและคำสอนของพ่อ จะช่วยให้คนไทยยึดเป็นหลักในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขได้.

เพื่อแสดงความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ นิธิ พัฒนภักดี รองซีอีโอ ฝ่ายสื่อโฆษณา เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จึงถือฤกษ์ในการเปิดโรงภาพยนตร์ควอเทียร์ ซีเนอาร์ต โรงภาพยนตร์เทรนด์ใหม่แห่งอนาคต... 21 ก.ค. 2558 15:49 21 ก.ค. 2558 15:49 ไทยรัฐ