วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กอ.รมน. เตรียมโยกงาน "พัฒนา-ยุติธรรม" ให้ ศอ.บต.รับผิดชอบ

โฆษก กอ.รมน. เผยแผน กอ.รมน. ปี 59 เตรียมโยกงาน "พัฒนา-ยุติธรรม" ให้ ศอ.บต.รับผิดชอบ รวมทั้งให้พิจารณาการบรรจุกำลังพล พล.ร.15 และ ศชต. และติดตามความเคลื่อนไหว เชื่อมโยงของกลุ่มผู้ให้การสนับสนุนการก่อเหตุ...

เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 58 พ.อ.บรรพต พูลเพียร โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) กล่าวภายหลังการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (นขต.กอ.รมน.)โดยมี พล.อ.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข เสนาธิการทหารบกและเลขาธิการรักษาความมั่นคงภายในเป็นประธานว่า การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในส่วนการจัดทำร่างโครงสร้างกรอบอัตรากำลัง กอ.รมน.ภาค 4 (สน.) ประจำปี 2559 จะเป็นการจัดกำลังเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่าน ซึ่งจะมีการถ่ายโอนภารกิจด้านการพัฒนา การอำนวยความยุติธรรม และกฎหมาย ไปให้กับศูนย์อำนวยการบริหารงานจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และส่วนราชการปกติให้มากขึ้น โดยให้ความสำคัญกับงานต่อสู้ความคิด และงานการเมืองด้านการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ทั้งนี้ เสนาธิการทหารบก ได้สั่งการให้นำสถานภาพกำลังพลบรรจุจริงของ พล.ร.15 และศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศชต.) เข้ามาพิจารณาด้วย ในขณะเดียวกัน ให้ติดตามความเคลื่อนไหว และความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องของกลุ่มผู้ให้การสนับสนุนการก่อเหตุในพื้นที่ จชต. ทั้งทางตรงและทางอ้อม และในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จะต้องไม่อยู่ในความประมาท โดยพึงระลึกว่า ทุกขณะที่อยู่ในพื้นที่ถือเป็นการปฏิบัติการทางยุทธวิธีเท่านั้น อย่างไรก็ตาม เสนาธิการทหารบกยังได้สรุป และสั่งการให้ กอ.รมน.จังหวัด ทำการสำรวจพื้นที่ประสบภัยแล้งและพื้นที่แก้มลิงรองรับน้ำ เพื่อรวบรวมรายงานในสายงาน กอ.รมน.

โฆษก กอ.รมน. เผยแผน กอ.รมน. ปี 59 เตรียมโยกงาน "พัฒนา-ยุติธรรม" ให้ ศอ.บต.รับผิดชอบ รวมทั้งให้พิจารณาการบรรจุกำลังพล พล.ร.15 และ ศชต. และติดตามความเคลื่อนไหว เชื่อมโยงของกลุ่มผู้ให้การสนับสนุนการก่อเหตุ... 21 ก.ค. 2558 15:17 21 ก.ค. 2558 16:11 ไทยรัฐ