วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มช.จับมือ จ.พะเยา พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวภาคเหนือตอนบน

มช.จับมือ จ.พะเยา พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว และเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เพื่อให้มีประสิทธิภาพการท่องเที่ยว และสิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่...

เมื่อวันที่ 21 ก.ค. ที่โรงแรมพะเยาเกทเวย์ นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการ พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ซึ่งจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องจากสำนักบริการวิชาการ ได้ให้ความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย และศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และ 2 ดำเนินจัดโครงการ พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เพื่อสำรวจรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์แหล่งท่องเที่ยว สิ่งอำนวยความสะดวก ที่พัก ร้านอาหาร ผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึก สินค้าและบริการพื้นที่ เพื่อพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว โดยการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เพื่อพัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริการการท่องเที่ยว สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวตามศักยภาพของชุมชน ให้มีประสิทธิภาพสามารถรองรับการท่องเที่ยวของพื้นที่ได้ และพัฒนาแอพพลิเคชั่น และนำข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว การบริการ และสิ่งอำนวยความสะดวก และเส้นทางท่องเที่ยวลงในแอพพลิเคชั่นการท่องเที่ยว พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา คือ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการและประชาชนที่มีกิจการการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพะเยา.

มช.จับมือ จ.พะเยา พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว และเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เพื่อให้มีประสิทธิภาพการท่องเที่ยว และสิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่... 21 ก.ค. 2558 13:59 22 ก.ค. 2558 00:27 ไทยรัฐ