วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
อยากรู้ไหม มหาวิทยาลัยไหนดีที่สุดในประเทศไทย?

อยากรู้ไหม มหาวิทยาลัยไหนดีที่สุดในประเทศไทย?

  • Share:CWUR จัดอันดับ "จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" ติดอันดับ 1 ของมหาวิทยาลัยไทย และยังติดอันดับที่ 311 ของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก...

จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย Center for World University Rankings หรือ CWUR ประจำปี 2015 ซึ่งพิจารณาคุณภาพการศึกษา การมีงานทำของบัณฑิต ผลงานของคณาจารย์ที่ได้รับรางวัล รวมถึงการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของคณาจารย์ ฯลฯ พบว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ติดอันดับ 1 ของมหาวิทยาลัยไทย และยังติดอันดับที่ 311 ของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกด้วย

รถใช้ภายในมหาวิทยาลัย

นอกจากนี้ Scimago Institutions Rankings ปี 2015 ยังจัดอันดับให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของประเทศไทย ในด้านงานวิจัยโดยใช้ผลผลิต จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่างๆ ทั่วโลก ทั้งนี้การจัดอันดับดังกล่าว ทำให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครองอันดับ 1 มหาวิทยาลัยไทยเป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน และอยู่ในอันดับที่ 501 ของโลก

นิสิตปี 1

อย่างไรก็ตาม สำหรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่างๆ โดย Scimago แบ่งเป็นด้านงานวิจัย นวัตกรรม และเว็บไซต์ โดยในด้านงานวิจัย เป็นการจัดอันดับความสามารถในการผลิต และการเผยแพร่ผลงานวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus รวมถึงความเป็นผู้นำและการเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยพิจารณาจากตัวชี้วัดต่างๆ อาทิ จำนวนผลงานทั้งหมด ที่เผยแพร่ในฐานข้อมูล Scopus ค่าเฉลี่ยของการอ้างอิงผลงานวิชาการของสถาบัน เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของการอ้างอิงผลงานของทั่วโลก เป็นต้น

ขอบคุณภาพจาก : www.chula.ac.th

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้