วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ว่าด้วยปลัดกระทรวง (3)

โดย ซี.12

กระทรวงที่เจอกับเหตุการณ์ทำนองเดียวกันกับที่บอกเล่าให้ทราบเมื่อวานนี้คือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ก่อนการเข้าควบคุมอำนาจการบริหารประเทศของ คสช. มี นายโชติ ตราชู เป็น ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลังวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เพียงเดือนเศษ ก็มีคำสั่ง คสช. ย้าย ปลัดโชติ ไปเป็นที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

แล้วให้ นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์ จากรองปลัดกระทรวง ก้าวขึ้นเป็น ปลัดกระทรวงคนใหม่ ครั้นอยู่ไปไม่ทันชนปี ปลัดหญิงมิ่งขวัญ ก็ถูกย้ายอีกทีด้วยมติ ครม.ไปเป็น ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมกับ ปลัดหญิงเมธินี แห่งกระทรวงไอซีที รายการนี้มีเสียงว่าเกิดขึ้นเพราะการงัดข้อกับฝ่ายการเมืองคือรัฐมนตรีแล้วจะไปเหลืออะไร

ปัจจุบัน กระทรวงนี้จึงมี นายเกษมสันต์ จิณณวาโส จากรองปลัดเป็นปลัดตัวจริง

เหตุการณ์ทำนองเดียวกันนี้มีขึ้นอีกแห่งคือที่ กระทรวงพลังงาน ซึ่งเดิมมี นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ เป็นปลัด ถูก คสช.ย้ายไปเป็นที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแต่คนที่เข้ามาแทนนั้นไม่ธรรมดาเพราะเป็นข้าราชการยอดฝีมือคือ นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ที่ถูกรัฐบาลที่แล้วย้ายจากตำแหน่งปลัดกระทรวงการคลังมาเป็น เลขาธิการ ก.พ.ร. ทาง คสช.จึงหยิบไปเป็นปลัดกระทรวงพลังงาน แต่อยู่ไปไม่นานเท่าไหร่ ก็ถูกย้ายกลับมาเป็น เลขาธิการ ก.พ.ร. รอบที่สอง และอยู่มาอีกไม่นาน ด้วยความเป็นสุภาพบุรุษข้าราชการอย่างที่เคยเอ่ยถึง ครม.จึงให้ไปเป็น ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ตำแหน่งปลัดว่างลงเพราะเจ้าของเก้าอี้เดิมเจอคดี

ในขณะที่ทางกระทรวงพลังงานได้ นายคุรุจิต นาครทรรพ เลื่อนจากรองปลัดเป็นปลัดคนใหม่แล้วเตรียมตัวเกษียณในอีก 2 เดือนเศษนี้

กระทรวงที่มีการย้ายปลัดหลังเกิด คสช.ยังมีอีกคือ นายสมชัย ศิริวัฒนโชค พ้นจากตำแหน่งปลัดกระทรวงคมนาคมไปเป็นที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แล้วได้รองปลัด นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ เป็น ปลัดกระทรวงคมนาคมคนใหม่

นายปรีชา กันธิยะ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เข้ากรุเป็นที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ นายอภินันท์ โปษยานนท์ จากรองปลัดเป็น ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมคนใหม่ นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ พ้นจากตำแหน่งปลัดกระทรวงพาณิชย์ เข้าสู่ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ นางสาวชุติมา บุณยประภัศร จากผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็น ปลัดกระทรวงพาณิชย์คนใหม่

ปลัดกระทรวงที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลังจากมีคณะรัฐมนตรี ประยุทธ์ 1 ในปัจจุบันแล้วแต่ก็มีคำสั่ง คสช. ย้าย นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไปเป็น เลขาธิการสภาการศึกษา แล้วให้ นพ.กำจร ตติยกวี ลุกจากเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษามาเป็นปลัดกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่ พร้อมกับรายการชำระสะสาง เรื่องราวไม่ชอบมาพากลเกี่ยวกับการทุจริตในกระทรวงนี้จนเป็นเรื่องอื้อฉาว

การย้ายปลัดกระทรวงล่าสุดก็คือที่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่ง นายสุวัตร สิทธิหล่อ ถูกถอดจากปลัดกระทรวงไปเป็นผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แล้วเอา นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม จากเลขาธิการ ก.พ.ร.มาเป็นปลัดคนใหม่อย่างที่บอกในตอนต้นอันเป็นการใช้คนที่มีประสิทธิภาพสูงให้เต็มศักยภาพทีเดียว

ปลัดกระทรวงที่มีการโยกย้ายนั้นยังไม่หมด แต่เป็นเรื่องราวในลักษณะพิเศษที่จะได้เอ่ยถึงในวันพรุ่งนี้.

“ซี.12”

21 ก.ค. 2558 09:27 21 ก.ค. 2558 09:28 ไทยรัฐ