วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชาวนาอ่างทองลงคลอง งมหาหอยหาปลา สู้ภัยแล้ง

ชาวนาอ่างทอง งมหาหอย-ปลา ทำอาหารเลี้ยงชีพ สู้ภัยแล้ง หากเหลือนำมาขาย หลัง น้ำในคลองแห้งขอด ไร้รายได้ จำต้องลดค่าใช้จ่าย หารายได้เพิ่ม ประทังชีวิต 

วันที่ 21 ก.ค. 58 หลังภัยแล้งลุกลามขยายวงกว้าง ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล ชาวนาขาดรายได้น้ำในคลองแห้งขอดคลอง ครม. หยุดจ่ายน้ำทำการเกษตร แต่ยังคงให้ปล่อยน้ำเพื่อรักษาความสมดุล ของระบบนิเวศ ส่งผลให้ระดับน้ำในลำคลอง หนอง บึง ต่างๆ ที่เป็นสาขาย่อยมีระดับน้ำค่อยๆ ลดลงเรื่อยๆ จนบางพื้นที่แห้งขอด ดินแตกระแหง ชาวนาในพื้นที่ พากันออกหาหอยและทอดแหหาปลากันอยู่เป็นกลุ่มๆ ตลอดทั้งลำ คลองรำมะสัก ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง เพื่อนำไปทำอาหาร และส่วนที่เหลือจากการทำอาหาร ก็จะนำไปขายสร้างรายได้ให้ครอบครัว


นายสมทบ แก้วจินดา อายุ 52 ปี ชาวนา อยู่บ้านเลขที่ 92/1 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า ตนเองเช่าที่ทำนากว่า 7 ไร่ จำต้องปล่อยให้ต้นข้าว อายุ 2 เดือนกว่า ต้องแห้งเหี่ยวยืนต้นตายคาแปลงนา เนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้ง ยังคงลุกลามต่อเนื่องไม่มีน้ำมาทำนา ฝนทิ้งช่วงไม่ตกต้องตามฤดูกาล ซึ่งทางรัฐบาลได้ให้หน่วยงานราชการเข้ามาช่วยเหลือ โดยการขุดเจาะบ่อบาดาล ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่เดือดร้อน แต่ปรากฏว่า บ่อบาดาลที่ทางราชการขุดเจาะให้นั้น ไม่สามารถที่จะสูบน้ำนำมาใช้ทางการเกษตรได้ เพราะไม่มีน้ำ ส่วนน้ำในลำคลองก็เริ่มลดลงเรื่อยๆ ตนเองพร้อมเพื่อนชาวนาจึงพากันลง งมหาหอยกาบ และบางกลุ่มก็ลงหาปลาแล้วแต่ความชำนาญ ซึ่งเป็นหอยน้ำจืดในท้องถิ่น นำไปทำอาหารเลี้ยงชีพและส่วนที่เหลือก็จะนำไปขาย ในกิโลกรัมละ 12 บาท สร้างรายได้มาใช้จ่ายในครอบครัว ซึ่งใน 1 วัน จะสามารถงมได้ 7-8 กิโลกรัม ต่อคน หลังจากที่หยุดทำนา พวกชาวนาอย่างตนเอง ก็ไม่รู้จะไปประกอบอาชีพอะไร แต่ก็ต้องยอมรับสภาพและทนสู้ให้ผ่านพ้นวิกฤติภัยแล้งกันต่อไป 

ชาวนาอ่างทอง งมหาหอย-ปลา ทำอาหารเลี้ยงชีพ สู้ภัยแล้ง หากเหลือนำมาขาย หลัง น้ำในคลองแห้งขอด ไร้รายได้ จำต้องลดค่าใช้จ่าย หารายได้เพิ่ม ประทังชีวิต 21 ก.ค. 2558 07:59 21 ก.ค. 2558 09:03 ไทยรัฐ