วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชงรื้อกฎหมายโอนงบ

“ประยุทธ์” ดัดหลังส่วนราชการเบิกจ่ายช้า

นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เปิดเผยว่า ปีงบประมาณ 2558 จะเป็นครั้งที่ 2 ในรอบ 51 ปี ที่สำนักงบประมาณจะเสนอร่างกฎหมายให้รัฐบาลสามารถโอนเงินงบประมาณ ที่ส่วนราชการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างได้ไม่ทันตามกำหนดรวมเป็นเงินราว 10,000 ล้านบาทไปเป็นงบกลาง เพื่อสำรองไว้เป็นรายจ่าย เพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินและจำเป็น ถือเป็นการส่งสัญญาณจากนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการให้ส่วนราชการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน ซึ่งปีงบประมาณ 2558 ได้กำหนดให้ส่วนราชการเร่งรัดการทำสัญญาโครงการลงทุน ให้เสร็จภายใน 30 เม.ย.58 แต่ได้เลื่อนเป็นไม่เกิน 31 ก.ค.นี้ ซึ่งขณะนี้ยังมีอีก 175 หน่วยงาน ที่ยังไม่สามารถทำตามเส้นตายที่กำหนด

“การออกกฎหมายโอนงบประมาณไปเป็นงบกลางที่อยู่ภายใต้การดูแลของนายกรัฐมนตรี ถือเป็นการส่งสัญญาณไปยังส่วนราชการต่างๆ ว่า มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณจะเอาจริงเอาจัง สำหรับปีงบประมาณ 2559 ที่ยังอยู่ในระหว่างการจัดทำด้วย”

นายสมศักดิ์กล่าวว่า ส่วนราชการที่ไม่สามารถลงนามสัญญาโครงการลงทุนได้ทัน ภายใน 31 ก.ค.นี้ รวม 6,630 ล้านบาท และงบลงทุนของส่วนราชการอีก 18,000 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 25,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ในส่วนงบลงทุนของส่วนราชการ 18,000 ล้านบาทนั้น จะสามารถทำสัญญาได้ทันตามกำหนดราว 16,000 ล้านบาท ส่วนที่เหลือ 2,000 ล้านบาท ทำสัญญาไม่ทัน ดังนั้นงบลงทุนที่จะถูกโอนไปเป็นงบกลางวงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท โดยสำนักงบฯจะเสนอร่าง พ.ร.บ.โอนงบประมาณให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติ ในวันที่ 4 ส.ค.นี้ และเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาต่อไป.

นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เปิดเผยว่า ปีงบประมาณ 2558 จะเป็นครั้งที่ 2 ในรอบ 51 ปี ที่สำนักงบประมาณจะเสนอร่างกฎหมายให้รัฐบาลสามารถโอนเงินงบประมาณ 21 ก.ค. 2558 01:02 21 ก.ค. 2558 01:02 ไทยรัฐ