วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ลงทุน 6 เดือนแรกพุ่ง 4 แสนล้านบาท

เกิดการจ้างงานใหม่แสนคนnต่างชาติแห่ต้ังธุรกิจท่ีปรึกษา

ผู้สื่อข่าวรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ถึงภาวะการส่งเสริมการลงทุนใน 6 เดือนแรกของปีนี้ว่า มีกิจการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน 1,254 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวม 412,690 ล้านบาท โดย 523 โครงการ หรือ 42% ของโครงการทั้งหมด เป็นกิจการผลิตเพื่อส่งออก จะก่อให้เกิดการสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศปีละ 588,805 ล้านบาท และเริ่มเกิดการส่งของกลุ่มนี้ได้ใน 1-3 ปี นับจากนี้ โดยเฉพาะในกลุ่มการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เกษตรกรรม ผลิตผลจากการเกษตร เคมีภัณฑ์ พลาสติก

โครงการลงทุนที่ได้รับอนุมัติดังกล่าว จะมีการใช้วัตถุดิบในประเทศ คิดเป็นมูลค่า 350,507 ล้านบาทต่อปี ซึ่งโครงการในหมวดเกษตรกรรมและผลิตผลการเกษตร ใช้วัตถุดิบในประเทศมากเป็นอันดับ 1 มูลค่า 140,743 ล้านบาทต่อปี ส่งผลดีต่อภาคเกษตรของไทยโดยตรง และหากโครงการที่ได้รับอนุมัติทั้งหมดเปิดดำเนินการ จะเกิดการจ้างงานคนไทย 104,838 ตำแหน่ง โดยกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มีการจ้างงานเป็นอันดับหนึ่ง ตามมาด้วยกลุ่มเครื่องจักร ยานยนต์และชิ้นส่วน กลุ่มเคมีภัณฑ์ พลาสติก กระดาษ

น.ส.ผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ได้อนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาประกอบธุรกิจในไทย เดือน ก.ค.นี้ รวม 35 ราย เพิ่มขึ้น 9% เมื่อเทียบกับเดือน ก.ค.57 คิดเป็นเงินลงทุนรวม 580 ล้านบาท ลดลง 63% เพราะธุรกิจที่ขออนุญาตในเดือน ก.ค.57 ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง และมีการจ้างงานคนไทย 385 ราย ส่งผลให้ 7 เดือนแรกของปีนี้ ได้มีการอนุญาตให้คนต่างด้าว เข้ามาประกอบธุรกิจในไทย 242 ราย มีเงินลงทุนรวม 8,587 ล้านบาท ลดลง 34%

“ธุรกิจที่ได้รับการอนุญาต มีอาทิ ธุรกิจบริการให้แก่บริษัทในเครือ/ในกลุ่ม ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่างๆ 20ราย มีเงินลงทุน 509 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นบริการให้คำปรึกษาแนะนำและบริหารจัดการ เป็นคนต่างด้าวจากสิงคโปร์ ญี่ปุ่น มาเลเซีย จีน เยอรมนี เนเธอร์แลนด์, ธุรกิจสำนักงานผู้แทน 9 ราย มีเงินลงทุน 40 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการรายงานความเคลื่อนไหวทางธุรกิจเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจ การผลิต การตลาด การลงทุน ตลอดจนความต้องการใช้สินค้าและบริการต่างๆ ให้สำนักงานใหญ่ทราบ เป็นคนต่างด้าวจากสิงคโปร์ ญี่ปุ่น เยอรมนี ฝรั่งเศส”.

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ถึงภาวะการส่งเสริมการลงทุนใน 6 เดือนแรกของปีนี้ว่า มีกิจการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน 1,254 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวม 412,690 ล้านบาท 21 ก.ค. 2558 00:41 21 ก.ค. 2558 00:41 ไทยรัฐ