วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"เอไอเอ" รับประกันโรคร้าย 300 บาทต่อปี

นางอลิสา สิมะโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายประกันกลุ่ม บริษัท เอไอเอ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า แผนการทำตลาดประกันกลุ่มภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจที่ชะลอตัว และกำลังซื้อที่ลดลง ขณะที่ธุรกิจประกันชีวิตยังแข่งขันสูงและอัตราการเคลมสินไหมประกันกลุ่มยังค่อนข้างสูง เอไอเอ จะเน้นให้ผลประโยชน์เพิ่มเติมนอกเหนือจากการประกันชีวิตและประกันสุขภาพ โดยเฉพาะการประกันกลุ่มโรคร้ายแรง เช่น มะเร็งและหัวใจ ให้กับบริษัทต่างๆ ที่ต้องการเพิ่มสวัสดิการให้กับพนักงานและลดค่าใช้จ่าย ด้วยค่าเบี้ยประกันที่ไม่เป็นภาระต้นทุนของนายจ้าง เฉลี่ยต่อรายเริ่มต้นที่ 300-600 บาทต่อปี ขึ้นอยู่กับอายุเฉลี่ยของการรับประกันกลุ่ม ส่วนการปรับเพิ่มเบี้ยจะพิจารณาปีต่อปีตามอายุ อัตราเงินเฟ้อ หรืออัตราการเคลมสินไหม

“ในปีนี้บริษัทยังตั้งเป้าขยายฐานลูกค้าประกันกลุ่มโรคร้ายแรง โดยเบี้ยใหม่ตั้งเป้าเติบโต 10% เน้นเจาะกลุ่มลูกค้าใหม่ที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่ โดยเฉพาะธุรกิจข้ามชาติ ซึ่งมีหลักเกณฑ์บังคับ ต้องมีสวัสดิการด้านการประกันชีวิตและสุขภาพให้กับลูกจ้าง และจะเปิดตลาดในกลุ่มเอสเอ็มอี เนื่องจากธุรกิจเอสเอ็มอียังมองว่าการทำประกันกลุ่มให้กับพนักงานเป็นต้นทุน”.

นางอลิสา สิมะโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายประกันกลุ่ม บริษัท เอไอเอ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า แผนการทำตลาดประกันกลุ่มภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจที่ชะลอตัว และกำลังซื้อที่ลดลง 21 ก.ค. 2558 00:28 21 ก.ค. 2558 00:28 ไทยรัฐ