วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"ภูมิพลังฯ4" ร่วมดุริยางค์ศิลป์มหิดล จัดดนตรีเฉลิมพระเกียรติ83พรรษา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะผู้เข้าการอบรมหลักสูตร ภูมิพลังแผ่นดิน 4 ร่วมกับ วิทยาลัยดุริยางค์ศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย กำหนดจัดการแสดงดนตรี ภูมิพลังแผ่นดิน โดยวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2558 เวลา 16.00-18.00 น. ณ หอแสดงดนตรีมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 กับเพื่อหารายได้ปรับปรุงห้องผ่าตัดของโรงพยาบาลศูนย์ยะลา

โดย ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ ตอบรับร่วมแสดงการเดี่ยวเปียโน พร้อมขับร้องเพลง ทั้งนี้ได้เรียนเชิญนักร้องคุณภาพร่วมขับร้องด้วย อาทิ สันติ ลุนเผ่ รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส ศรวณี โพธิเทศ ธานินทร์ อินทรเทพ และวินัย พันธุรักษ์.

คณะผู้เข้าการอบรมหลักสูตร ภูมิพลังแผ่นดิน 4 ร่วมกับ วิทยาลัยดุริยางค์ศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย กำหนดจัดการแสดงดนตรี ภูมิพลังแผ่นดิน โดยวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย 20 ก.ค. 2558 23:59 20 ก.ค. 2558 23:59 ไทยรัฐ