วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สร้างสังเวชนียสถาน

สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม ประธานคณะกรรมการอำนวยการอนุรักษ์และพัฒนาพุทธมณฑลฝ่ายสงฆ์ เปิดเผยว่า จากการศึกษาดูงานสังเวชนียสถาน 4 ตำบล ณ กรุงเนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

เมื่อวันที่ 18-20 ก.ค.ที่ผ่านมา เพื่อดูแนวทางในการนำมาพัฒนาพุทธมณฑล ซึ่งจะมีการจำลองสังเวชนียสถาน 4 ตำบลจากประเทศอินเดียและเนปาล โดยพบว่ารัฐบาลเมียนมาสนับสนุนงบประมาณในการจัดสร้างสังเวชนียสถาน 4 ตำบล ถึง 8,500 ล้านบาท และก่อสร้างเสร็จภายใน 2 ปี หลังจากนี้จะนำแนวทางที่ได้จากการศึกษาดูงานมาเป็นต้นแบบการจัดสร้างสังเวชนียสถาน 4 ตำบลที่พุทธมณฑล เบื้องต้นวางแผนจะจัดสร้างเท่าของจริงที่อยู่ในอินเดียและเนปาล ส่วนระยะเวลาในการก่อสร้างขึ้นอยู่กับงบประมาณของรัฐบาลไทยที่จะจัดสรรมาให้ด้วย.

สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม ประธานคณะกรรมการอำนวยการอนุรักษ์และพัฒนาพุทธมณฑลฝ่ายสงฆ์ เปิดเผยว่า จากการศึกษาดูงานสังเวชนียสถาน 4 ตำบล ณ กรุงเนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 20 ก.ค. 2558 23:47 21 ก.ค. 2558 02:14 ไทยรัฐ