วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เรียนรู้ประวัติศาสตร์จีนจากหนังสือ ร้านน้ำชา ละครพูด 3 องก์

เรียนรู้ประวัติศาสตร์จีนจากหนังสือ ร้านน้ำชา ละครพูด 3 องก์

  • Share:

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯเปิดงาน “ร้านน้ำชา มรรคาชีวิต” นิทรรศการ “รัตนราชเรียงร้อย รัตนสารจีนวิทยา” และ “ร้านน้ำชาในวิถีชีวิตชาวจีน” ซึ่งบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ร่วมกับนานมีบุ๊คส์จัดขึ้น ณ ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา

“สุวดี–พิชิต จงสถิตย์วัฒนา” ต้อนรับท่านทูตจีนประจำประเทศไทย “หนิง ฟูซุย” และภริยา “ซู ซิ่งหลง”.
สุเวทย์ ธีรวชิรกุล, พาสินี ลิ่มอติบูลย์,คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม และชฎาทิพ จูตระกูล.

โอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ ทรงบรรยายแนะนำพระราชนิพนธ์แปลเล่มใหม่ล่าสุดจากวรรณกรรมจีน เรื่อง “ร้านน้ำชา ละครพูด 3 องก์” ของ “เหลาเส่อ” ซึ่งเป็นบทละครสะท้อนสังคมชื่อดังของ “เหลาเส่อ” นักเขียนผู้มีชื่อเสียงยิ่งในวงวรรณกรรมจีนร่วมสมัย แบ่งออกเป็น 3 องก์ สาระของบทละครพูดเรื่องนี้สะท้อนผ่านตัวละครต่างๆ และบรรยากาศในร้านน้ำชาเก่าแก่นามว่า “ยู่ไท่” ในกรุงปักกิ่ง ตั้งแต่ช่วงปลายราชวงศ์ชิงจนถึงทศวรรษ 1940 ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นช่วงที่สังคมจีนวุ่นวายมาก ไม่มีความสุขสงบ ประเทศจีนอ่อนแอ เกิดภาวะข้าวยากหมากแพง ประชาชนมีความทุกข์ยากลำบาก มีการฉ้อราษฎร์ บังหลวง เจ้าหน้าที่บ้านเมืองกดขี่ข่มเหงประชาชน ร้านน้ำชา “ยู่ไท่” จึงเป็นสถานที่ซึ่ง “ได้เห็น” เรื่องราวต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงผ่านกาลเวลาในช่วง 5 ทศวรรษ (ค.ศ.1898-ช่วงแรกๆ หลังสงครามโลกครั้งที่ 2) ที่ล่วงเลยไปพร้อมกับความสิ้นหวัง

นอกจากนี้ ยังได้ทอดพระเนตรนิทรรศการ “รัตนราชเรียงร้อย รัตนสารจีนวิทยา” และ “ร้านน้ำชาในวิถีชีวิตชาวจีน” เป็นนิทรรศการรวบรวมพระปรีชาสามารถด้านอักษรศาสตร์ในสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ ผ่านพระราชนิพนธ์แปลวรรณกรรมจีนเล่มใหม่ เรื่อง “ร้านน้ำชา ละครพูด 3 องก์” ซึ่งทำให้เกิดการเรียนรู้วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์การดื่มชาของชาวจีนในร้านน้ำชา ซึ่งได้มีการจำลองบรรยากาศร้านน้ำชาเก่าแก่นาม “ยู่ไท่” ในกรุงปักกิ่ง เพื่อให้เห็นถึงวิถีชีวิตชาวจีนในยุคนั้น พร้อมการแสดงเรื่องย่อจากนักแสดงกิตติมศักดิ์ นำโดยสุเวทย์ ธีรวชิรกุล ซีอีโอเอ็มบีเค กรุ๊ป, ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ ผู้บริหารสยามพิวรรธน์, วิศิษฎ์ ลิ้มประนะ ประธานบริษัทง่วนสูน, วัลลิยา ปังศรีวงศ์, กฤตพล ฉันทฤทธานนท์ ฯลฯ.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้