วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


เรียนรู้ประวัติศาสตร์จีนจากหนังสือ ร้านน้ำชา ละครพูด 3 องก์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯเปิดงาน “ร้านน้ำชา มรรคาชีวิต” นิทรรศการ “รัตนราชเรียงร้อย รัตนสารจีนวิทยา” และ “ร้านน้ำชาในวิถีชีวิตชาวจีน” ซึ่งบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ร่วมกับนานมีบุ๊คส์จัดขึ้น ณ ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา

โอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ ทรงบรรยายแนะนำพระราชนิพนธ์แปลเล่มใหม่ล่าสุดจากวรรณกรรมจีน เรื่อง “ร้านน้ำชา ละครพูด 3 องก์” ของ “เหลาเส่อ” ซึ่งเป็นบทละครสะท้อนสังคมชื่อดังของ “เหลาเส่อ” นักเขียนผู้มีชื่อเสียงยิ่งในวงวรรณกรรมจีนร่วมสมัย แบ่งออกเป็น 3 องก์ สาระของบทละครพูดเรื่องนี้สะท้อนผ่านตัวละครต่างๆ และบรรยากาศในร้านน้ำชาเก่าแก่นามว่า “ยู่ไท่” ในกรุงปักกิ่ง ตั้งแต่ช่วงปลายราชวงศ์ชิงจนถึงทศวรรษ 1940 ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นช่วงที่สังคมจีนวุ่นวายมาก ไม่มีความสุขสงบ ประเทศจีนอ่อนแอ เกิดภาวะข้าวยากหมากแพง ประชาชนมีความทุกข์ยากลำบาก มีการฉ้อราษฎร์ บังหลวง เจ้าหน้าที่บ้านเมืองกดขี่ข่มเหงประชาชน ร้านน้ำชา “ยู่ไท่” จึงเป็นสถานที่ซึ่ง “ได้เห็น” เรื่องราวต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงผ่านกาลเวลาในช่วง 5 ทศวรรษ (ค.ศ.1898-ช่วงแรกๆ หลังสงครามโลกครั้งที่ 2) ที่ล่วงเลยไปพร้อมกับความสิ้นหวัง

นอกจากนี้ ยังได้ทอดพระเนตรนิทรรศการ “รัตนราชเรียงร้อย รัตนสารจีนวิทยา” และ “ร้านน้ำชาในวิถีชีวิตชาวจีน” เป็นนิทรรศการรวบรวมพระปรีชาสามารถด้านอักษรศาสตร์ในสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ ผ่านพระราชนิพนธ์แปลวรรณกรรมจีนเล่มใหม่ เรื่อง “ร้านน้ำชา ละครพูด 3 องก์” ซึ่งทำให้เกิดการเรียนรู้วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์การดื่มชาของชาวจีนในร้านน้ำชา ซึ่งได้มีการจำลองบรรยากาศร้านน้ำชาเก่าแก่นาม “ยู่ไท่” ในกรุงปักกิ่ง เพื่อให้เห็นถึงวิถีชีวิตชาวจีนในยุคนั้น พร้อมการแสดงเรื่องย่อจากนักแสดงกิตติมศักดิ์ นำโดยสุเวทย์ ธีรวชิรกุล ซีอีโอเอ็มบีเค กรุ๊ป, ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ ผู้บริหารสยามพิวรรธน์, วิศิษฎ์ ลิ้มประนะ ประธานบริษัทง่วนสูน, วัลลิยา ปังศรีวงศ์, กฤตพล ฉันทฤทธานนท์ ฯลฯ.

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯเปิดงาน “ร้านน้ำชา มรรคาชีวิต” นิทรรศการ “รัตนราชเรียงร้อย รัตนสารจีนวิทยา” และ “ร้านน้ำชาในวิถีชีวิตชาวจีน”... 20 ก.ค. 2558 14:53 20 ก.ค. 2558 14:54 ไทยรัฐ