วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อุ้มสวนยาง...รู้ค่าน้ำ

แล้งปีนี้คงทำให้คนไทยรู้ซึ้ง “น้ำคือชีวิต” ไม่มีน้ำ ไม่มีชีวิต...

ไม่เพียงแต่ข้าวในนา ยางพารา โดยเฉพาะสวนยางปลูกใหม่ ขาดน้ำ เมื่อไร เงินที่ทุ่มลงไป มลายหายสิ้น

ในโอกาส สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) และองค์การสวนยาง (อสย.) ได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้จัดงาน “ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน” ภายใต้แนวคิด “คุณค่าแห่งสายน้ำ สร้างสวนยางเศรษฐกิจพอเพียง เปลี่ยนน้ำเสียเป็นพลังงาน” ระหว่างวันที่ 22-24 ก.ค.นี้ ณ ศูนย์เรียนรู้ยางพารา จ.ขอนแก่น

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บอกว่า การจัดงานในครั้งนี้ จึงเน้นไปที่การให้ความรู้เรื่องการใช้น้ำที่ถูกต้องแก่ชาวสวนยาง การทำสวนยางแบบเกษตรผสมผสาน เพื่อลดความเสี่ยงจากราคายางที่ตกต่ำและภาวะภัยแล้ง การส่งเสริมและสนับสนุนแก่เกษตรกรชาวสวนยางใช้ระบบน้ำ และขุดบ่อบาดาล เพื่อใช้ในการดูแลรักษาสวนยาง

สวนต้นยางเล็กยังไม่เปิดกรีด จะมีการแนะนำให้คลุมโคนต้นยางด้วยเศษวัสดุจากธรรมชาติ การปลูกพืชคลุมดิน ปลูกพืชแซมเพื่อรักษาความชื้นในดินลดการใช้น้ำ...สวนยางเปิดกรีดแล้ว แนะนำให้ใช้ปูนขาวผสมกับน้ำ ใส่เกลือ ทาต้นยางเพื่อป้องกันความชื้นระเหย

นายเชาว์ ทรงอาวุธ รองผู้อำนวยการ สกย.กล่าวว่า ในงานจะมีการสาธิตระบบการให้น้ำด้วยระบบท่อน้ำหยด น้ำฝอย มินิสปริงเกอร์และสปริงเกอร์ จำลองโมเดล การเปลี่ยนน้ำเสียเป็นพลังงาน ให้สามารถนำกลับมาใช้รดต้นไม้ได้อีก กากตะกอนที่ได้นำกลับมาเป็นปุ๋ยอินทรีย์ การปลูกยางแบบผสมผสาน สาธิตบ้านวิถีชีวิตชาวสวนยางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการจัดการระบบน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

นอกจากนี้ยังจะมีการเสวนาเรื่อง แนวทางการพัฒนายางอีสานกับการยางแห่งประเทศไทย การอบรมหลักสูตรต่างๆ การผลิตยางแผ่นดิบคุณภาพดี การผลิตยางก้อนถ้วยคุณภาพดี ฯลฯ

ไม่อยากให้ยางยืนต้นตายเพราะแล้งน้ำ งานนี้ชาวสวนยางพลาดไม่ได้...22–24 ก.ค.นี้ เจอกันที่ศูนย์เรียนรู้ยางพารา จ.ขอนแก่น.

ชมชื่น ชูช่อ

20 ก.ค. 2558 13:10 20 ก.ค. 2558 13:10 ไทยรัฐ