วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ว่าด้วยปลัดกระทรวง (2)

โดย ซี.12

20 กระทรวงในปัจจุบันนี้เป็นส่วนราชการฝ่ายพลเรือน 19 กระทรวง ยกเว้นกระทรวงกลาโหมซึ่งเป็นส่วนราชการของฝ่ายทหาร

แต่เพื่อให้การทำบันทึกนี้ครบถ้วนก็จะนำมาเขียนถึงด้วยโดยหน่วยงานแรกที่ต้องเอ่ยถึงคือ สำนักนายกรัฐมนตรี ที่มีฐานะเป็นกระทรวงอันดับแรก ตัว ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ก็คือปลัดกระทรวงของที่นี่นั่นเอง

ในสมัยรัฐบาลเลือกตั้งชุดหลังสุด ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี คือ นายธงทอง จันทรางศุ ผู้มีบทบาทสูงในการชงเรื่องต่างๆให้รัฐบาล ดังนั้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจึงตกเป็นเป้าถูกย้ายไปสู่ตำแหน่ง ที่ปรึกษา ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ด้วยคำสั่งแรกๆของ คสช.

ในคำสั่งเดียวกันก็ให้ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ย้ายมาเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และเมื่อมีการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ปลัดปนัดดา ก็ได้เป็น รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี อีกตำแหน่งหนึ่งมาจนถึงบัดนี้

ตำแหน่ง ปลัดกระทรวงกลาโหม ก็เป็นเช่นกัน ก่อนคสช.เข้าควบคุมอำนาจการบริหารราชการแผ่นดิน พลเอกนิพัทธ์ ทองเล็ก เป็นปลัดกระทรวงกลาโหมที่แนบแน่นใกล้ชิดกับผู้นำรัฐบาลมากที่สุด ในคำสั่งเดียวกันจึงให้ พลเอกนิพัทธ์ ย้ายไปเป็น ประธานคณะที่ปรึกษากระทรวงกลาโหม แล้ว ให้ พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ จากรองปลัดขึ้นเป็นปลัดกระทรวงกลาโหม พร้อมกับได้เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน อีกตำแหน่งหนึ่ง

เมื่อ พลเอกสุรศักดิ์ เกษียณอายุราชการจากตำแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหมในวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ก็ได้ พลเอกศิริชัย ดิษฐกุล จากตำแหน่งเสนาธิการทหารมาเป็นปลัดกระทรวงกลาโหมแทนแล้วก็จะเกษียณอายุราชการตอนสิ้นปีงบประมาณนี้ ซึ่งมีการคาดการณ์กันว่าผู้ที่จะมาเป็นปลัดกระทรวงกลาโหมคนใหม่ก็คือ นายทหารยศพลเอก ที่พลาดหวังจากการก้าวขึ้นสู่ตำแหน่ง ผู้บัญชาการทหารบก ส่วนจะเป็นใครก็ได้แต่เดากันไปต่างๆนานา

ปลัดกระทรวงในฝ่ายพลเรือนที่ประสบชะตากรรมเดียวกับ 2 รายที่เอ่ยถึงด้วยคำสั่งเดียวกันมีอีกคนคือ นายสุรชัย ศรีสารคาม ผู้เป็น ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ถูกย้ายเข้ามาเป็น ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เช่นเดียวกับ ปลัดธงทอง

ปลัดสุรชัย นั้นแต่ดั้งเดิมเป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก สังกัดกระทรวงมหาดไทย แต่รัฐบาลเพื่อไทยดึงตัวมาเป็นปลัดกระทรวงนี้ เมื่อถึงเวลาก็ต้องไป โดย นางเมธินี เทพมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวง ได้ขึ้นมาเป็นปลัดกระทรวงแทน

แต่ ปลัดเมธินี ก็อยู่ได้ไม่ทันครบขวบปีก็มีอันต้องถูกย้ายไปเป็นผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อเดือนพฤษภาคม 2558 แล้วมีการแต่งตั้ง นางทรงพร โกมลสุรเดช จากรองปลัดกระทรวงขึ้นเป็น ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคนใหม่เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคมที่ผ่านมา

การเปลี่ยนแปลงจากตัวอย่างใน 3 กระทรวงแรกคงจะสะท้อนให้เห็นความเป็นจริงของอำนาจทางการเมืองที่ฝ่ายราชการประจำไม่อาจต้านทานได้.

“ซี.12”

20 ก.ค. 2558 12:45 20 ก.ค. 2558 12:51 ไทยรัฐ