วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ตัดสิทธิ์ตลอดชีวิต

คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญให้มี การตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิต สำหรับนักการเมืองที่ถูกพิจารณาถอดถอนออกจากตำแหน่ง เนื่องจากการทุจริต แต่ไม่ย้อนหลังบังคับใช้กับผู้ที่ถูกถอดถอนก่อนที่รัฐธรรมนูญจะมีผลบังคับใช้

การตัดสิทธิ์ทางการเมืองในที่นี้หมายถึง ไม่สามารถจะทำ สังฆกรรมทางการเมืองได้ในทุกกรณี รวมทั้ง การลงรับสมัครเลือกตั้งด้วย ในรายละเอียดคงมีกฎหมายลูกประกอบรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย กกต.มาว่ากันอีกทีหรือต้องไปตีความกันในศาลรัฐธรรมนูญอีกรอบ

เนื่องจากกรณี ถูกวินิจฉัย จงใจปกปิดบัญชีทรัพย์สิน และกรณีร่ำรวยผิดปกติ ซึ่งกรณีหลังถือว่า เป็นการได้มาซึ่งทรัพย์สินโดย ไม่ชอบไม่สามารถที่จะแสดงที่มาที่ไปได้ แต่จงใจปกปิดบัญชีทรัพย์สินนั้นมีทั้งเจตนาและไม่เจตนา เพราะในอดีต เคยวินิจฉัยกรณีนักการเมืองบางพรรคมีหุ้นอยู่ในการครอบครองเกินกว่ากำหนด ซึ่งนักการเมืองอ้างว่า ลืม ถือหุ้นมานานแล้ว จนจำไม่ได้ อันนี้ ป.ป.ช. ก็ยกผลประโยชน์ให้ ยังคาใจกันมาจนทุกวันนี้

เสร็จแล้วก็โยงไปถึงอดีตนายกฯ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ว่ามีโอกาสที่จะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิต ตามข้อเสนอใหม่ในรัฐธรรมนูญ เป็นประเด็นการเมืองอีกกระทอก

การลงโทษยุบพรรคการเมือง หรือการตัดสิทธิ์ทางการเมืองใน รัฐธรรมนูญเดิมเป็นเวลา 5 ปี ก็ถือว่าหนักหนาสาหัสพอสมควรสำหรับ นักการเมืองและพรรคการเมือง ถูกยึดอำนาจจากกองทัพก็ไม่เกินปีสองปี

แต่ถ้าจะตัดสิทธิ์กันตลอดชีวิต แล้วยังคลุมเครือว่า อะไรคือการทุจริต แล้วหากในทาง คดีอาญาหรือคดีแพ่ง ถ้าศาลยุติธรรมตัดสินว่า ไม่เข้าข่ายการทุจริต ให้ยกฟ้องหรือไม่รับฟ้อง จะเป็นธรรมกับผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์หรือไม่

ดูอย่าง กรณีที่ดินรัชดา นั่นปะไร ในทางแพ่งไม่พบการกระทำ ผิด แต่ ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พิพากษาลงโทษไปแล้ว จะไปกลับคำพิพากษาก็ไม่ได้ จะไปอุทธรณ์ ฎีกาให้รื้อคดีใหม่ก็ไม่ได้

การจะลงโทษประหารชีวิต ไม่ว่าเป็นหรือตาย ถ้าไม่ใช่เป็นไปตามกระบวนการของศาลยุติธรรม ไม่ได้เป็นไปตามขั้นตอนของการสืบสวนสอบสวน มีแรงจูงใจให้เป็นคุณกับการเมืองฝ่ายหนึ่งและเป็นโทษกับการเมืองฝ่ายหนึ่ง

จะต้องมีหลักนิติธรรมกำกับชัดเจน

ไม่ใช่ขึ้นอยู่กับ การตัดสินของคนไม่กี่คน อย่าลืมว่า คนที่ ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง ก็คือตัวแทนของประชาชนที่ได้รับเลือกมาจากคนเป็นหมื่นคนแสนคน

ไม่ใช่จะปล่อยให้คนโกงลอยนวล แต่ควรให้อยู่ในกระบวนการยุติธรรม เหมือนกับคนสาขาอาชีพอื่น ที่มีทั้งคนดีและคนเลวอยู่ในทุกสาขาอาชีพ เพื่อไม่ให้อาศัยช่องว่างของกรณีนี้เป็นเครื่องมือทางการเมืองอีกต่อไป.

หมัดเหล็ก
mudlek@hotmail.com

20 ก.ค. 2558 12:42 20 ก.ค. 2558 12:42 ไทยรัฐ