วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ปีติพงศ์' ประชุม 22 จว.ลุ่มเจ้าพระยา ช่วยเกษตกรพ้นวิกฤติ

รมว.เกษตรฯ เรียกประชุมเจ้าหน้าที่ 22 จังหวัดที่ราบลุ่มภาคกลาง ขับเคลื่อนแก้ปัญหาภัยแล้ง ทั้งข้าวนาปี นาปรัง สวนต่างๆ ให้ออกเยี่ยมเยียนให้กำลังใจเกษตรกร รวมทั้งช่วยเหลือด้านการเงิน เลื่อนขำระหนี้...  

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่19 ก.ค. 58 ที่โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รมว.เกษตรและสหกรณ์ ระดมเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานในเขต 22 จังหวัดลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์การบูรณาการช่วยเหลือเกษตรกรวิกฤติภัยแล้ง โดยมีนายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรรองปลัดกระทรวงเกษตรฯ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกว่า 500 คนเข้าประชุม

ทั้งนี้ นายปีติพงศ์ ได้มอบนโยบาย 4 ข้อ คือ 1. หาเป้าหมายพื้นที่ที่มีปัญหา อาทิ พื้นที่ข้าวตั้งท้องปลูกตั้งแต่เดือน เม.ย.-พ.ค. พื้นที่เฉพาะจุด เช่นสวนกล้วยไม้ สวนผลไม้ บางจังหวัดยังพอสนับสนุนได้และพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง นาปีไม่ถึงเดือนจะฟื้นฟูช่วยเหลืออย่างไร 2. วัตถุประสงค์ให้ประสานหน่วยความมั่นคง ออกเยี่ยมเยียน ปรับทุกข์ เป็นเพื่อนเกษตรกร

3. เทคโนโลยี ระดมพลังแก้ไขในช่วง 2-3 สัปดาห์ รวมถึงด้านน้ำ ดิน สัตว์ ชลประทาน ประมง และบริหารสหกรณ์ ให้ไปงดเว้นเลื่อนการชำระหนี้เกษตรกร และ 4. ยุทธการ ออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ไปประจำหน่วยงานแก้ไขปัญหาช่วยเหลือด้านการเงิน และระบบการรายงาน

จากนั้นนายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรชาวนาหมู่ 2 ต.ตลาดเกรียบ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ที่ข้าวกำลังตั้งท้องเพื่อหาทางช่วยเหลือต่อไป

รมว.เกษตรฯ เรียกประชุมเจ้าหน้าที่ 22 จังหวัดที่ราบลุ่มภาคกลาง ขับเคลื่อนแก้ปัญหาภัยแล้ง ทั้งข้าวนาปี นาปรัง สวนต่างๆ ให้ออกเยี่ยมเยียนให้กำลังใจเกษตรกร รวมทั้งช่วยเหลือด้านการเงิน เลื่อนชำระหนี้... 19 ก.ค. 2558 13:09 19 ก.ค. 2558 14:00 ไทยรัฐ