วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ปธ.กมธ.ยกร่าง รธน. พอใจภาพรวม จ่อ ขอมติขยายเวลาทำงาน

ปธ.กมธ.ยกร่าง รธน. พอใจภาพรวม จ่อ ขอมติขยายเวลาทำงาน

  • Share:

"บวรศักดิ์" พอใจภาพรวมทบทวนร่างรัฐธรรมนูญ นอกสถานที่ ลดดีกรีเนื้อหาร่างฯ ลง ยึด 4 เสาหลัก ตามเดิม ไม่ใช่ รธน.ฉบับแกงโฮะ หลังนำความเห็นทุกฝ่ายมาพิจารณา ย้ำร่าง รธน.พิจารณาไม่แล้วเสร็จ จ่อ ขอมติขยายเวลาทำงาน  

วันที่ 19 ก.ค. 58 นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เปิดเผยกับ "ไทยรัฐทีวี" ว่า ภาพรวมการพิจารณาทบทวนบทบัญญัติร่างรัฐธรรมนูญ นอกสถานที่ จังหวัดชลบุรี ตลอด 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา โดยทบทวนเนื้อหาของภาค 3 - ภาค 4 เป็นที่น่าพอใจ เพราะนำความเห็นของทุกฝ่ายทั้งองคมนตรี องค์กรอิสระ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ มาปรับแก้ไข พร้อมยืนยันว่า ยังคงเนื้อหาหลักใน 4 เสาหลัก คือ พลเมืองเป็นใหญ่ การเมืองใสสะอาดและสมดุล หนุนสังคมที่เป็นธรรม นำชาติสู่สันติสุข โดยคณะกรรมาธิการได้ตัดบทบัญญัติ ยุบรวมมาตรา และปรับบทบัญญัติ ซึ่งพยายามทำให้ข้อถกเถียงที่วิพากษ์วิจารณ์ก่อนหน้านี้ลดน้อยลง เช่น บางเรื่องเห็นว่าไม่จำเป็นต้องนำออก บางเรื่องอยู่ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ

สำหรับหมวดปฏิรูป คณะรัฐมนตรีเสนอให้ตัดหมด แต่สมาชิก สปช. ก็ยืนยันให้มีเรื่องการปฏิรูป และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้บอกเหตุผลการยึดอำนาจ และตัวรัฐธรรมนูญ ฉบับชั่วคราว ก็ระบุให้ปฏิรูปด้านต่างๆ ทำให้คณะกรรมาธิการจะบัญญัติหลักการไว้ 4 มาตรา จากเดิมมี 15 มาตราในภาค 4 ว่าด้วยการปฏิรูปและการสร้างความปรองดอง

ขณะเดียวกัน การจัดทำร่างรัฐธรรมนูญอาจต้องล่าช้าออกไป เพราะคณะกรรมาธิการต้องจัดทำพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปฏิรูป เพื่อนำเรื่องปฏิรูปด้านต่างๆ ที่เคยอยู่ในร่างรัฐธรรมนูญมาลงไว้ในกฎหมายดังกล่าว เพราะคณะกรรมาธิการต้องการให้รัฐธรรมนูญที่ออกมาเป็นที่ยอมรับของคณะกรรมาธิการปฏิรูป 18 คณะ เมื่อแก้ไขก็ต้องส่งไปให้คณะกรรมาธิการ 18 คณะพิจารณา จากนั้นนำกลับมาพิจารณายกร่างกฎหมายดังกล่าว ซึ่งทำให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้สมควร และต้องดูให้แน่ใจว่าจัดทำร่างรัฐธรรมนูญไม่แล้วเสร็จ จึงขอมติคณะกรรมาธิการเพื่อขยายเวลาการทำงานในวันที่ 21 กรกฎาคมนี้ โดยเวลาที่เหลือการทำงานร่วมกันของคณะกรรมาธิการยกร่างฯ และ สปช. จะเป็นไปรวดเร็ว

เมื่อถามว่า ถ้าไม่ทันการขยายเวลาการทำงานอาจมีการแก้ไขเนื้อหาได้จนถึงวันสุดท้าย นายบวรศักดิ์ ระบุว่า ขณะนี้ร่างรัฐธรรมนูญเนื้อหาส่วนใหญ่นิ่งแล้ว คงไม่ต้องทบทวนเนื้อหาอีกแล้ว แต่อาจใช้เวลาช่วงขยายเวลาเพื่อดูถ้อยคำและเลขมาตราให้ถูกต้อง แต่หลักการได้ผ่านไปทั้งหมดแล้ว ส่วนเรื่องอื่นจะนำมาทบทวนอีกไม่ได้ เพราะจะทำให้ทำงานไม่จบ

เมื่อถามว่า ดูแล้วหน้าตารัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังเป็นสูตรแกงส้มอยู่หรือไม่ นายบวรศักดิ์ ยืนยันว่า รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ใช่แกงส้มแบบแกงโฮะ แต่ยังมีเนื้อหา 4 เสาหลักเช่นเดิม แต่จะไม่คงเนื้อหาตามเดิมไว้ 100% พร้อมยืนยันว่าเมื่อไปถึงขั้นตอนการทำประชามติ ก็จะต้องชูเรื่อง 4 เสาหลักนี้ และชูรัฐธรรมนูญ ฉบับปฏิรูปด้วย ถ้า สปช.ลงมติเห็นชอบให้ผ่านแล้ว

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้