วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พระราชทานเพลิงพระศพ 'สังฆราช' 16 ธ.ค. ทั่วไทยจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์

กำหนดพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระสังฆราช จำนวน 3 วัน 15 ธ.ค.เชิญพระศพ จากวัดบวรฯไปวัดเทพศิรินทร์ จัดพิธีพระราชทานเพลิง 16 ธ.ค. และ 17 ธ.ค. เก็บพระอัฐิ ไปยังตำหนักเพ็ชร วัดบวรฯ...

เมื่อวันที่ 18 ก.ค. เวลา 14.00 น. ที่ตึกสันติไมตรีหลังนอก ทำเนียบรัฐบาล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเป็นประธานที่ปรึกษาการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เฝ้าฯ รับเสด็จ


ภายหลังการประชุมสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) เปิดเผยผลการประชุมผ่านจดหมายข่าว ระบุว่า หมายกำหนดการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จำนวน 3 วัน ระหว่างวันที่ 15-17 ธ.ค. 2558 ณ วัดบวรนิเวศวิหาร พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร โดยวันที่ 15 ธ.ค. เชิญพระศพจากวัดบวรนิเวศวิหาร ไปยังวัดเทพศิรินทร์ วันที่ 16 ธ.ค. พระราชทานเพลิง ณ วัดเทพศิรินทร์ และวันที่ 17 ธ.ค. เก็บพระอัฐิ ไปยังตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร

 ส่วนการเตรียมการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวรฯ จะมีการบูรณะราชรถ นำราชรถเชิญพระโกศ การบูรณะอาคารซ่าง การออกแบบซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

สำหรับการจัดแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอนศึกพรหมาสตร์ ได้เตรียมการฝึกซ้อมและมีความพร้อมสามารถจัดแสดงได้ และการจัดขบวนพระอิสริยยศ กำหนดจำนวน 2 ริ้วขบวน โดยริ้วขบวนที่ 1 การเชิญพระโกศสู่พระเมรุโดยราชรถ ใช้เส้นทางจากวัดบวรนิเวศวิหารไปยังวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร ไปตามเส้นทางถนนพระสุเมรุ เลี้ยวซ้ายข้ามสะพานผ่านฟ้าลีลาศไปตามถนนหลานหลวง เลี้ยวขวาไปตามถนนกรุงเกษม เลี้ยวขวาถนนหลวง เข้าสู่สุสานหลวง วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร และริ้วขบวนที่ 2 การเชิญพระโกศเวียนรอบพระเมรุโดยราชรถ จำนวน 3 รอบ 
   


ส่วนการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาค ในเขตกรุงเทพมหานครแบ่งเป็น 2 ส่วน โดย ส่วนที่ 1 จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ที่ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ จำนวน 2 ซุ้ม ณ บริเวณวัดบวรนิเวศวิหาร และบริเวณวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร ส่วนที่ 2 จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ตามวัดต่างๆ ในพื้นที่สำนักงานเขต 46 เขต ยกเว้นสำนักงานเขตที่มีพื้นที่ใกล้เคียงกับวัดบวรนิเวศวิหาร และวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร ได้แก่ เขตพระนคร เขตดุสิต เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และเขตสัมพันธวงศ์ 
  


ในส่วนภูมิภาคจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ทุกจังหวัดและอำเภอ โดยจังหวัดและอำเภอพิจารณาคัดเลือกวัดหรือสถานที่ที่มีความเหมาะสมในจังหวัด และอำเภอละ 1 แห่ง ส่วนอำเภอเมืองจัดพิธีร่วมกับจังหวัด โดยให้คำนึงถึงประชาชนในพื้นที่ห่างไกลเพื่อให้สามารถเดินทางไปร่วมพิธีตามสถานที่ที่กำหนดได้อย่างสะดวกสบาย 
  


นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้วัดบวรนิเวศวิหาร หล่อพระรูปสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประดิษฐาน ณ วัดบวรนิเวศวิหาร และจัดทำพระรูปจำลอง จำนวน 3 ขนาด เพื่อให้ประชาชนมีไว้สักการบูชา โดยมอบให้กรมศิลปากรจัดปั้นหุ่นเพื่อทรงหล่อ และพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้สำนักพระราชวัง มีใบแจ้งความให้ศิษยานุศิษย์ และผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมในการพระราชกุศลนี้

ทั้งนี้ กองคลัง สำนักพระราชวังได้เปิดบัญชีประเภทออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ฯ ชื่อบัญชี “หล่อพระรูปสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก” เลขที่บัญชี “061-211535-6” ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยกำหนดพิธีเททองหล่อพระรูป ในวันที่ 24 ตุลาคม 2558 ณ ลานหน้าพระอุโบสถ คณะรังษี วัดบวรนิเวศวิหาร

กำหนดพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระสังฆราช จำนวน 3 วัน 15 ธ.ค.เชิญพระศพ จากวัดบวรฯไปวัดเทพศิรินทร์ จัดพิธีพระราชทานเพลิง 16 ธ.ค. และ 17 ธ.ค. เก็บพระอัฐิ ไปยังตำหนักเพ็ชร วัดบวรฯ... 18 ก.ค. 2558 20:18 18 ก.ค. 2558 22:34 ไทยรัฐ