วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เด็กๆบอกนายกรัฐมนตรี 19/07/58

เป็นเวทีสำหรับน้องๆ แสดงความคิดเห็นหรือทรรศนะหรือความต้องการ โดยเขียนใส่ ไปรษณียบัตร ความยาว 4 บรรทัด ถึงนายกรัฐมนตรี ซึ่งเสมือนเป็นตัวแทนของหน่วยราชการ แจ้งชื่อ อายุ ชั้นเรียน โรงเรียน ที่ตั้ง รวมทั้งที่อยู่ทางบ้านอย่างละเอียด พร้อมทั้งรหัสไปรษณีย์ จ่าหน้าถึง พี่หิ่งห้อย หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เลขที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กทม.10900 จดหมายของน้องคนใดได้รับการตีพิมพ์ จะได้รับการจัดสรรรางวัลให้เป็นกำลังใจ มีทั้งหนังสือและแสตมป์ จาก บริษัทไปรษณียไทย จำกัด (ปณท.)

เร่งแก้ภัยแล้ง

กราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี

ขณะนี้หลายพื้นที่ของประเทศไทยประสบภัยแล้ง อยากให้รัฐบาลช่วยเร่งแก้ปัญหาภัยแล้ง และขอเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะ.

ด้วยความเคารพอย่างสูง
ด.ญ.ธัญยารัตน์ งิ้วเรือง
ร.ร.รอตเสวกวิทยา อ.ภาชี จ.พระนคร-ศรีอยุธยา 13140

กำจัดยาเสพติด

กราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี

ดิฉันขอให้ท่านนายกฯกำจัดสารเสพติดให้พ้นไปจากประเทศไทย และช่วยผู้ที่หลงผิดเสพยาให้มีชีวิตที่ดีขึ้น.

ด้วยความเคารพอย่างสูง
น.ส.วราพร โพธิสาร
ร.ร.สตรีศึกษา อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000

สอนอาชีพสู่อาเซียน

กราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี

ผมอยากให้รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณการสอนอาชีพโอทอปในทุกโรงเรียน เพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนครับ.

ด้วยความเคารพอย่างสูง
ด.ช.ศุภณัฐ โพธิตระกูล
ร.ร.วัดหนองปาตอง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120

18 ก.ค. 2558 14:43 18 ก.ค. 2558 14:43 ไทยรัฐ