วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ผลสำรวจชี้ ปชช.มองภัยแล้งปีนี้รุนแรง หวั่นกระทบรายได้-พืชเกษตร

ผลสำรวจชี้ ปชช.มองภัยแล้งปีนี้รุนแรง หวั่นกระทบรายได้-พืชเกษตร

  • Share:

กรุงเทพโพลล์ เผย ผลสำรวจ ปชช.ส่วนใหญ่เห็นว่าภัยแล้งในปัจจุบันรุนแรงที่สุด หวั่นจะกระทบรายได้ และพืชผลทางการเกษตร พร้อมรับมือไว้แล้ว ใช้น้ำอย่างประหยัด คิดว่ากทม.มีโอกาสน้ำประปาไม่ไหล แต่ยังเชื่อมั่น รบ. จะจัดการภัยแล้ง-ปัญหาน้ำท่วมในอนาคตได้...

กรุงเทพโพลล์ โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้สำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง "ประชาชนคิดอย่างไรกับสถานการณ์ภัยแล้งในประเทศไทย" โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,133 คน ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2558 พบว่า ประชาชนร้อยละ 67.4 เห็นว่าสถานการณ์ภัยแล้งในปัจจุบันรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยเจอมา ขณะที่ร้อยละ 27.7 เห็นว่าไม่ค่อยรุนแรงมากนัก และร้อยละ 3.0 เห็นว่าไม่รุนแรงเลย

สำหรับสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาภัยแล้งในปี นี้พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 68.4 เห็นว่ามาจากปัญหาจากภัยธรรมชาติ รองลงมาร้อยละ 68.0 มาจากการตัดไม้ทำลายป่า และร้อยละ 28.3 มาจากการบริหารจัดการน้ำไม่ดี

เมื่อถามว่าสถานการณ์ภัยแล้งใน ปัจจุบันมีผลกระทบทำให้กังวลในเรื่องใดมากที่สุด ส่วนใหญ่ร้อยละ 72.5 กังวลว่าจะกระทบรายได้/การทำเกษตร/พืชผลเสียหาย รองลงมาร้อยละ 49.5 กังวลว่าข้าวของจะราคาแพงขึ้น/ราคาสินค้าเกษตรแพงขึ้น และร้อยละ 49.0 กังวลว่าจะไม่มีน้ำใช้อุปโภคบริโภค

ส่วนการเตรียมป้องกันและรับมือ กับสถานการณ์ภัยแล้งพบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 88.2 มีการเตรียมป้องกันและรับมือไว้แล้ว โดยจะใช้น้ำอย่างประหยัด ร้อยละ 78.2 รองลงมาคือ ซื้อถังไว้กักเก็บน้ำ ร้อยละ 20.1 และกักตุนน้ำ ไว้อุปโภคบริโภค ร้อยละ 16.4 ขณะที่ร้อยละ 11.8 ไม่มีการเตรียมป้องกันรับมือเพราะคิดว่าไม่น่าจะขาดน้ำ

เมื่อถามว่า "คิดว่ากรุงเทพฯ มีโอกาสจะเจอปัญหาน้ำประปาไม่ไหลจากสถานการณ์ภัยแล้งครั้งนี้หรือไม่" ร้อยละ 58.1 คิดว่าน่าจะมีโอกาส ขณะที่ร้อยละ 34.0 คิดว่าไม่น่าจะมีโอกาส ทั้งนี้เมื่อพิจารณาเฉพาะผู้ตอบที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 50.4 คิดว่าไม่น่าจะมีโอกาส ขณะที่ร้อยละ 45.0 คิดว่าน่าจะมีโอกาส

นอกจากนี้เมื่อถามต่อว่า "จากข่าวที่นักวิชาการเตือนภัยแล้ง จะทำให้คนไทยขาดน้ำกินถึงสิ้นปี" ประชาชนร้อยละ 49.0 คิดว่าไม่น่ากังวลเลยเพราะเป็นไปไม่ได้ ขณะที่ร้อยละ 46.1 คิดว่าน่ากังวลเพราะอาจจะเกิดขึ้นจริง

สำหรับความเห็นต่อการแก้ปัญหาภัยแล้งของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 49.5 เห็นว่ารัฐบาลควรจริงจังในการแก้ปัญหามากกว่านี้ ขณะที่ร้อยละ 43.2 เห็นว่ารัฐบาลจริงจังและพยายามแก้ปัญหาอย่างเต็มความสามารถแล้ว

เมื่อถามว่าเชื่อมั่นมากน้อยเพียงใดว่ารัฐบาลจะสามารถจัดการกับสถานการณ์ภัยแล้ง รวมถึงปัญหาน้ำท่วมในอนาคตได้ ส่วนใหญ่ร้อยละ 56.9 เชื่อมั่นค่อนข้างมากถึงมากที่สุด ขณะที่ร้อยละ 30.4 เชื่อมั่นค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด ที่เหลือร้อยละ 12.7 ยังไม่แน่ใจ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้