วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อีสท์วอเตอร์ยันไม่ขาดน้ำ ส่งถึงผู้ใช้ภาคตะวันออกพ้นภัยแล้ง

ผู้บริหารอีสท์วอเตอร์ระบุมีน้ำส่งจ่ายถึงผู้ใช้ได้ตลอดภัยแล้ง ฟุ้งอีก 5 ปีแก้ปัญหาประเด็นน้ำในภาคตะวันออกได้ถาวร ตีปี๊บครึ่งปีธุรกิจมีอัตราการเติบโตดี...

นายวิทยา ฉายสุวรรณ ประธานคณะกรรมการกลุ่ม บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์วอเตอร์ กล่าวว่า ในช่วงครึ่งปีแรกนี้ อีสท์วอเตอร์มีอัตราการเติบโตค่อนข้างดี โดยมีปริมาณน้ำดิบจำหน่ายอยู่ที่ 156.17 ล้านลูกบาศก์เมตร และน้ำประปาอยู่ที่ 39.91 ล้านลูกบาศก์เมตร ตั้งเป้ายอดจำหน่ายน้ำทั้งปีไว้ที่ประมาณ 300 ล้านลูกบาศก์เมตร เพราะมีการเตรียมการรับมือกับภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง ทั้งการวางท่อเชื่อมโยงแหล่งน้ำ การสำรองน้ำในสระพักน้ำของตัวเอง ทำให้มีน้ำส่งจ่ายให้กับผู้ใช้น้ำได้ตลอดช่วงแล้งนี้

นายวิทยา กล่าวต่อว่า ในอีก 5 ปีข้างหน้า ภาคตะวันออกจะเป็นภูมิภาคต้นแบบที่มีการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนและมั่นคง สามารถแก้ปัญหาเรื่องน้ำได้อย่างถาวร ทั้งน้ำท่วมและน้ำแล้ง เพราะขณะนี้ อีสท์ วอเตอร์ กำลังเร่งวางระบบโครงข่ายท่อให้เป็นแบบวงแหวนและพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนให้สามารถรองรับความต้องการใช้น้ำของทุกภาคส่วน ตลอดจนพัฒนาระบบประปาชุมชนที่อยู่ตามแนวเส้นท่อของ อีสท์ วอเตอร์ เพื่อช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำสะอาดของชุมชนตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย. 

ผู้บริหารอีสท์วอเตอร์ระบุมีน้ำส่งจ่ายถึงผู้ใช้ได้ตลอดภัยแล้ง ฟุ้งอีก 5 ปีแก้ปัญหาประเด็นน้ำในภาคตะวันออกได้ถาวร ตีปี๊บครึ่งปีธุรกิจมีอัตราการเติบโตดี... 18 ก.ค. 2558 13:12 18 ก.ค. 2558 14:33 ไทยรัฐ