วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กมธ.ยกร่างฯ คงเอกสิทธิ์ ส.ส.-ส.ว. ห้ามจับระหว่างสมัยประชุม

กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญได้ข้อสรุปประเด็นเอกสิทธิ์ ส.ส.-ส.ว. โดยห้ามจับกุมระหว่างสมัยประชุม ยกเว้นที่ประชุมสภาอนุญาต และคุ้มครองไม่ให้มีการพิจารณาคดีระหว่างสมัยประชุม...

เมื่อวันที่ 18 ก.ค. นายคำนูญ สิทธิสมาน โฆษกคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ กล่าวถึงผลการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญว่า คณะกรรมาธิการได้ข้อยุติเรื่องเอกสิทธิ์คุ้มครองของสมาชิกรัฐสภา ทั้ง ส.ส.และ ส.ว.โดยปรับหลักการให้ในระหว่างสมัยประชุมไม่สามารถจับกุม คุมขัง หรือ ออกหมายเรียก ส.ส.หรือ ส.ว.ไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีที่จะได้รับอนุญาตจากสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา เพิ่มเติมกรณีถูกจับกุมขณะทำความผิด หรือ ในความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือ ความผิดอื่นที่มีโทษจำคุกตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป ส.ส.หรือ ส.ว.สามารถถูกสอบสวนในฐานะเป็นผู้ต้องหาได้ หากมีการจับกุม ส.ส.หรือ ส.ว.ในขณะทำความผิด จะต้องมีการรายงานไปยังประธานสภาฯ หรือประธานวุฒิสภาโดยทันทีและประธานสภาฯ ทั้งสองสามารถร้องขอให้ปล่อยตัวได้

ทั้งนี้ เช่นเดียวกับการฟ้องร้อง ส.ส.และ ส.ว.ในคดีอาญาไม่ว่าจะฟ้องนอก หรือ ในสมัยประชุมสภาฯ ศาลจะพิจารณาคดีนั้น ในสมัยประชุมไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสภาฯ หรือวุฒิสภา แต่ถ้าเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือ คดีเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.และการได้มาซึ่ง ส.ว. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง หรือ ความผิดอื่นที่มีโทษจำคุกตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป หรือ ส.ส.หรือ ส.ว.ผู้นั้นยินยอมให้ดำเนินคดี ศาลสามารถพิจารณาคดีนั้นได้ แต่ต้องไม่ขัดขวางต่อการที่ ส.ส. หรือ ส.ว.มาประชุมสภา.

กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญได้ข้อสรุปประเด็นเอกสิทธิ์ ส.ส.-ส.ว. โดยห้ามจับกุมระหว่างสมัยประชุม ยกเว้นที่ประชุมสภาอนุญาต และคุ้มครองไม่ให้มีการพิจารณาคดีระหว่างสมัยประชุม... 18 ก.ค. 2558 12:38 18 ก.ค. 2558 13:08 ไทยรัฐ