วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สั่งสแกน "ลูกรัฐวิสาหกิจ" ขาดทุน "ยุบ-ควบ-ถอนหุ้น"

สั่งสแกน "ลูกรัฐวิสาหกิจ" ขาดทุน "ยุบ-ควบ-ถอนหุ้น"

  • Share:

นายกุลิศ สมบัติศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) หรือซุปเปอร์บอร์ด เห็นชอบให้กำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดตั้ง ลงทุน และกำกับดูแลบริษัทในเครือรัฐวิสาหกิจ โดยปัจจุบันมีรัฐวิสาหกิจ 26 แห่งที่ได้จัดตั้งบริษัทในเครือ โดยถือหุ้นเกิน 25% ในบริษัทในเครือ 120 แห่ง ซึ่งในจำนวนนี้ 50% หรือ 60 แห่ง มีผลการดำเนินงานขาดทุน

โดยกำหนดให้รัฐวิสาหกิจที่มีบริษัทในเครือทบทวนสถานภาพการคงอยู่ของบริษัทในเครือของตนเอง และให้รายงานผ่านกระทรวงเจ้าสังกัดนำเสนอ คนร.ภายใน 3 เดือน ถ้าบริษัทในเครือแห่งใดมีความจำเป็นต้องคงอยู่จะต้องบอกเหตุผลว่าคงอยู่เพราะอะไร และต้องมีแผนฟื้นฟูบริษัทอย่างไร และบริษัทไหนที่หมดความจำเป็นแล้วให้สามารถยุบเลิก ถอนทุน หรือควบรวมกับกิจการอื่นๆ ให้ดำเนินการแล้วรายงานให้กระทรวงเจ้าสังกัดและ คนร.ทราบ

สำหรับหลักเกณฑ์ที่รัฐวิสาหกิจจะเสนอจัดตั้งบริษัทลูกหรือบริษัทในเครือใหม่ ต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ทำภารกิจหลักของรัฐวิสาหกิจแม่ ไม่มีอำนาจผูกขาดหรือใช้สิทธิพิเศษของบริษัทแม่ ต้องไม่ประกอบกิจการที่แข่งขันกับเอกชนยกเว้นเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคง หรือบริการสาธารณูปโภค โดยรัฐวิสาหกิจที่ตั้งบริษัทลูกใหม่จะต้องรายงานผลการดำเนินงานทุก 6 เดือน รวมทั้งมีตัวชี้วัดผลงานหรือเคพีไอ เพื่อป้องกันไม่ให้เหมือนในอดีตที่ผ่านมากรณีรัฐวิสาหกิจตั้งบริษัทลูก โดยดำเนินการอย่างไม่รอบคอบ ทำให้มีปัญหาขาดทุนต่อเนื่อง

ขณะเดียวกัน คนร.ได้เห็นชอบหลักการของ พ.ร.บ.การกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจที่จัดทำขึ้นมา มีสาระสำคัญในการกำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและกรรมการอีก 15 คน กำหนดให้มีการจัดทำแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจในระยะเวลา 5 ปี รวมทั้งการกำหนดให้มีการจัดตั้งบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ มีกระทรวงการคลังเป็นเจ้าของเพื่อทำหน้าที่บริหารรัฐวิสาหกิจที่มีสถานะเป็นบริษัทจำกัด บริษัทมหาชน จำกัด ที่มีลักษณะการดำเนินงานในเชิงพาณิชย์ รวมถึงบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ด้วย.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้