วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ติงมาตรการแก้เด็กเสี่ยงแค่ตัดปัญหา ผลักภาระให้สังคม-ย้ำดับที่เหตุ

แนะกิจกรรมอาสาสมัครลดก้าวร้าว

นายสรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์ ประธานมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและอดีตกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ เปิดเผยว่า ปัญหาเด็กติดยาเสพติด หนีโรงเรียน เด็กแว้น ยกพวกตีกัน จะพบว่าผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องมักจะแก้ปัญหาด้วยการทำโทษเด็ก การให้เด็กออกจากโรงเรียน การสั่งปิดโรงเรียน การนำเด็กมากักบริเวณ หรือแม้แต่แนวคิดให้เปลี่ยนชุดนักเรียน ล้วนไม่ใช่มาตรการแก้ปัญหาแต่เป็นการตัดปัญหา เป็นวิธีการทำงานของคนที่ไม่มีทักษะในการจัดการปัญหา ถามว่าเด็กที่ออกจากโรงเรียนเหล่านี้จะไปไหน แสดงถึงความไม่รับผิดชอบแต่กลับผลักภาระความรับผิดชอบไปให้สังคม แล้วจะมาเป็นผู้บริหารโรงเรียน ผู้บริหารกระทรวง หรือผู้บริหารประเทศทำไม มาตรการคาดโทษการให้รางวัล ไม่ใช่ทางแก้ปัญหาที่ถูกต้อง แต่ต้องดำเนินการตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก โดยต้องสืบเสาะหาสาเหตุปัจจัยที่ส่งผลให้เด็กมีพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ ซึ่งจากการศึกษาจะพบว่าเด็กที่มีปัญหาส่วนใหญ่มาจากปัจจัยสภาวะแวดล้อมการเลี้ยงดู ก็ต้องไปแก้ที่เหตุ ต้องใช้ทฤษฎีพระพุทธเจ้าที่ว่าธรรมนั้นดับไปเพราะเหตุดับ

นายสรรพสิทธิ์ กล่าวด้วยว่า จะเห็นว่าส่วนใหญ่เด็กตีกันเป็นเด็กอาชีวศึกษา ซึ่งความจริงหลักสูตรอาชีวศึกษาออกแบบมาถูกต้อง คือเรียนทฤษฎีน้อยปฏิบัติมาก แต่เพราะความมักง่ายของกระทรวงศึกษาธิการ ก็จัดให้เรียนน้อยจริงแต่ที่เหลือก็ปล่อยเด็กไปพัฒนาตนเอง ไม่มีกิจกรรมอะไรมารองรับภาคปฏิบัติให้กับนักเรียน แทนที่จะเชื่อมกับสถานประกอบการต่างๆ ส่งเด็กไปฝึกภาคปฏิบัติและมีการประเมินผลจากครู หรือการส่งเสริมกิจกรรมอาสาสมัครบำเพ็ญประโยชน์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ประเทศต่างๆให้ความสำคัญมาก เพราะเป็นการให้เด็กได้สัมผัสกับกลุ่มคนที่มีปัญหาหรือด้อยโอกาสกว่า เมื่อเด็กเข้าไปช่วยเหลือดูแลคนเหล่านี้จะทำให้เด็กรู้สึกว่ามีคุณค่าต่อสังคมเนื่องจากได้ช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนหรือมีความทุกข์กว่า สร้างการยอมรับ ที่สำคัญทำให้เด็กเกิดความรู้สึกที่เข้าถึงอารมณ์จิตใจคนอื่นได้ และรับรู้ความเสียหายของคนอื่น เป็นส่วนหนึ่งที่จะบรรเทาพฤติกรรมก้าวร้าวของตนเองลง อีกทั้งยังได้เรียนรู้ทักษะในการจัดการปัญหาและทักษะสังคม เป็นแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองและลดพฤติกรรมเสี่ยงลงได้.

ถามว่าเด็กที่ออกจากโรงเรียนเหล่านี้จะไปไหน แสดงถึงความไม่รับผิดชอบแต่กลับผลักภาระความรับผิดชอบไปให้สังคม แล้วจะมาเป็นผู้บริหารโรงเรียน ผู้บริหารกระทรวง หรือผู้บริหารประเทศทำไม มาตรการคาดโทษการให้รางวัล ไม่ใช่ทางแก้ปัญหาที่ถูก 18 ก.ค. 2558 03:41 18 ก.ค. 2558 03:42 ไทยรัฐ