วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชูใช้เครื่องมือแพทย์ของไทยอุ้มระบบสุขภาพ

นพ.ประเสริฐ ศัลยวิวรรธน์ นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวภายหลังเปิดการสัมมนา เรื่องมาตรฐานเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ไทยในอาเซียน ปี 2015 ว่า การเสวนาในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่จะทำให้ไทยหันมาใช้เครื่องมือแพทย์ ที่ได้มาตรฐานและผลิตโดยคนไทย ทั้งนี้ก็เพื่อลดค่าใช้จ่ายของชาติทำให้ระบบการเงินการคลังของประเทศมีความมั่นคงและยั่งยืน และหากเราทุกคนนำสิ่งที่หารือไปใช้ก็จะทำให้ระบบสุขภาพยั่งยืนขึ้น อย่างไรก็ตาม การดูแลผู้ป่วยมีค่าใช้จ่ายสูง ดังนั้นเราจึงต้องร่วมกันส่งเสริมในเรื่องการดูแลผู้ป่วยให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง พร้อมทั้งป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพของประชาชนเพื่อลดค่าใช้จ่าย

ด้านนายหทัย อู่ไทย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กล่าวว่า สมอ.ได้ร่วมมือกับแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯจัดสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือแพทย์ รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ตลอดจนเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการไทยได้พัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางการค้าให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วย.

การเสวนาในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่จะทำให้ไทยหันมาใช้เครื่องมือแพทย์ ที่ได้มาตรฐานและผลิตโดยคนไทย ทั้งนี้ก็เพื่อลดค่าใช้จ่ายของชาติทำให้ระบบการเงินการคลังของประเทศมีความมั่นคงและยั่งยืน และหากเราทุกคนนำสิ่งที่หารือไปใช้ก็จะ 18 ก.ค. 2558 03:41 18 ก.ค. 2558 03:42 ไทยรัฐ