วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บ่มเมล็ดพันธุ์วัยทีนคนดีสู่สังคม

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดนิทรรศการแสดงผลงานเด็กและเยาวชนโครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างพลังพฤติกรรมเชิงบวกคนวัยทีนสร้างปาฏิหาริย์แห่งชีวิตสู่การให้เพื่อสังคมประจำปี 2558 ว่า

พม.โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างพลังพฤติกรรมเชิงบวกคนวัยทีนฯ มาตั้งแต่ปี 2556 และขยายผลถึงปี 2557 ครอบคลุม 50 จังหวัด มีเด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาศักยภาพกว่า 23,000 คน ปี 2558 ได้ขยายพื้นที่ดำเนินการอีก 20 จังหวัด มีเด็กเข้าร่วมกว่า 11,000 คน และจะดำเนินการให้ครบทุกจังหวัด กิจกรรมสำคัญมีทั้งการอบรมเด็กและเยาวชนเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมเชิงบวก การคิดค้นกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับเมล็ดพันธุ์ที่จะเติบโตเป็นคนดีสู่สังคม.

มีเด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาศักยภาพกว่า 23,000 คน ปี 2558 ได้ขยายพื้นที่ดำเนินการอีก 20จังหวัด มีเด็กเข้าร่วมกว่า 11,000 คน และจะดำเนินการให้ครบทุกจังหวัด กิจกรรมสำคัญมีทั้งการอบรมเด็กและเยาวชนเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมเชิงบวก 18 ก.ค. 2558 03:41 18 ก.ค. 2558 03:42 ไทยรัฐ