วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เปิด "ฮาราจุกุ" โมเดลให้เด็กโชว์ของดี

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า วธ.ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน “ณ สยาม” ที่ศูนย์การค้าสยามสแควร์วันและบริเวณสยามสแควร์ ภายใต้แนวคิด“เด็กคิด เด็กทำ เด็กนำเสนอ” เพื่อให้เด็กและเยาวชนทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษาทั่วประเทศ มีพื้นที่ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งจะช่วยให้มีการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

โดยศึกษาต้นแบบการดำเนินการจากย่านฮาราจุกุ ประเทศญี่ปุ่น โดยแบ่งเป็น 3 โซน ได้แก่ 1.การแสดงเปิดโอกาสให้เยาวชนแสดงความสามารถทางศิลปะ หรือวัฒนธรรมบนเวที หรือแสดงเปิดหมวกเพื่อหาทุนการศึกษา 2.“อวดงานศิลป์ถิ่นสยาม” ตลาดนัด ให้นักเรียนและนักศึกษานำผลงานของตนเองมาสาธิตและจัดจำหน่าย และ 3.แหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย จัดให้มีพื้นที่สำหรับถ่ายทอดงานศิลป์และภูมิปัญญา จากศิลปินดารา/นักแสดง ในด้านศิลปกรรม ถ่ายภาพ เป็นต้น.

วธ.ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน “ณ สยาม” ที่ศูนย์การค้าสยามสแควร์วันและบริเวณสยามสแควร์ ภายใต้แนวคิด“เด็กคิด เด็กทำ เด็กนำเสนอ” เพื่อให้เด็กและเยาวชนทั้งระดับประถมศึกษา มัธยม 18 ก.ค. 2558 03:41 18 ก.ค. 2558 03:42 ไทยรัฐ