วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เลิกเสียที

ภาพถนนเลียบคลองระพีพัฒน์ ฝั่งขวา พื้นที่หมู่ 7 และหมู่ 9 อ.หนองแค จ.สระบุรี แตกร้าวทางยาวกว่า 500 เมตร ผิวถนนทรุดลึก

ลงไปไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร ต่อเนื่องไปจนถึงเขต จ.ปทุมธานี

ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์สาเหตุเกิดจาก “วิกฤติภัยแล้ง” ปริมาณน้ำใต้ดินลดลง ทำให้ดินชั้นล่างอ่อนตัว และไหลลงไปในคลองจนทำถนนริมคลองทรุดแยกตัวออกมา

มีโอกาสเกิดได้กับถนนริมคลองทุกแห่ง

โครงสร้างของคลองชลประทาน ที่ขุดใช้ส่งน้ำเข้าพื้นที่ชลประทาน ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร เป็นเส้นทางให้วิศวกรตรวจสอบซ่อมบำรุงแนวคลอง

ทั้งคลองใหญ่และคลองซอย มีความกว้าง ความลึก และความชัน ถูกออกแบบให้รองรับอัตราการส่งน้ำได้ตามที่วิศวกรชลประทานกำหนด

เมืองขยายออกไป รถติดขัด มีการนำถนนริมคลองมาเป็นโครงข่ายการจราจร แต่ก่อนที่ถนนยังไม่ถูกใช้เพื่อการจราจร จึงไม่ค่อยมีปัญหา

พอเปลี่ยนเป็นถนนเพื่อการจราจร เกิดปัญหาตามมา

เข้าข่าย “ใช้งานไม่ถูกประเภท”

เริ่มที่กรมทางหลวงชนบท และหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น ขอใช้พื้นที่จากกรมชลประทาน ปรับปรุงผิวและขยายความกว้างคันทางเป็นช่องทางจราจร

ไม่ห้ามรถบรรทุกขนส่งสินค้า รถเทรเลอร์ขนาดใหญ่ ใช้ถนนริมคลองเป็นถนนสายหลัก เลี่ยงการจราจรติดขัด แรงสะเทือนจากปริมาณน้ำหนักที่เกินกว่าที่วิศวกรกำหนด เป็นปัญหาต่อพื้นที่ผิวถนน

รถบรรทุกที่หนัก และวิ่งด้วยความเร็วสูง จะเป็นตัวเร่งให้การพิบัติเกิดได้ง่าย

อุทกภัยปี 2554 ดินที่ได้มาจากการขุดคลอง ใช้เป็นคันดินริมคลอง เพื่อป้องกันการล้นของน้ำออกจากคลอง ถนนบางสายได้ถูกนำไปใช้
เป็นคันป้องกันน้ำท่วม

ช่วงหลังอุทกภัยปี 2554 ปริมาณน้ำท่าในลำคลอง และแม่น้ำได้ลดลงทุกปีต่อเนื่อง

มีความแห้งแล้งที่ยาวนาน ขาดน้ำในคลองที่จะช่วยดันหรือพยุงลาดตลิ่งให้มีเสถียรภาพ ช่วงภัยแล้งจะมีการพิบัติถนนริมคลองทรุดเกิดขึ้นต่อเนื่อง

ขึ้นอยู่เป็นข่าวหรือไม่

ต้นเหตุส่วนใหญ่ของพื้นที่ผิวถนนพังแล้วพังอีก เกิดจากรถบรรทุกน้ำหนักเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด แต่ไม่เคยควบคุมได้ ผู้รับผิดชอบไม่คิดแก้ไขปัญหาให้ได้ พอมีปัญหาถนนพังก็ค่อยลงมาแก้ที่ละจุด

งบประมาณมหาศาลของรัฐบาลหมดไปกับ ปะ–ผุ–รื้อ–ซ่อม ถนนหลวง ไม่มีวันจบสิ้น

ต้องถามว่า ทำไม “กรมทางหลวง–ตำรวจทางหลวง” ไม่คิดทำอะไร.

“เพลิงพยัคฆ์”
pluengpayak@thairath.co.th 

18 ก.ค. 2558 00:57 18 ก.ค. 2558 00:57 ไทยรัฐ