วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยออกนอกระบบ 4 สถาบัน

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยออกนอกระบบ 4 สถาบัน

  • Share:

มีรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนที่ 66 ก ลงวันที่ 17 ก.ค.2558 ได้เผยแพร่ พระราชบัญญัติใหม่ 4 ฉบับ เรื่องมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ ได้แก่ ม.เกษตรศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น และ ม.สวนดุสิต...

เมื่อวันที่ 17 ก.ค.2558 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้มีรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนที่ 66 ก ลงวันที่ 17 ก.ค.2558 ได้เผยแพร่ พระราชบัญญัติใหม่ 4 ฉบับ เรื่องมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้


พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2558 

พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 

พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2558 

พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ.2558 

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้