วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แอร์เอเชีย แจงเที่ยวบินดอนเมือง-ร้อยเอ็ด 16 ก.ค. ขัดข้องทางเทคนิค

แอร์เอเชีย แจงเที่ยวบินดอนเมือง-ร้อยเอ็ด ขัดข้องเมื่อ 16 ก.ค. จากปัญหาเทคนิคบางประการ ก่อนเปลี่ยนเครื่องลำใหม่ ไม่ให้กระทบผู้โดยสาร ล่าช้ากว่ากำหนด 2 ชม. 30 นาที ยันคำนึงความปลอดภัยสูงสุด...

เมื่อวันที่ 17 ก.ค. สายการบินแอร์เอเชีย เผยแพร่เอกสาร ระบุว่า ตามที่มีรายงานข่าวกรณีเที่ยวบิน FD 3568 ดอนเมือง-ร้อยเอ็ด วันที่ 16 ก.ค. 2558 ออกเดินทางจากท่าอากาศยานดอนเมืองเวลา 18.05 น. กำหนดถึงท่าอากาศยานร้อยเอ็ด เวลา 19.25 น. ผู้โดยสาร 148 คน นักบินเเละลูกเรือ 6 คน รวมทั้งสิ้น 154 คน ทั้งนี้ เมื่อเครื่องบินให้บริการก่อนลงจอด ณ ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด นักบินได้ตรวจพบความขัดข้องทางเทคนิคบางประการ ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการตรวจเช็กโดยวิศวกรอากาศยานตามมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด นักบินจึงตัดสินใจบินกลับต้นทางมายังท่าอากาศยานดอนเมือง ซึ่งมีความพร้อมในการตรวจเช็กมากกว่า

อย่างไรก็ตาม เมื่อวิศวกรอากาศยานตรวจเช็กเเล้ว เห็นว่าจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการซ่อมบำรุง สายการบินจึงได้เปลี่ยนเครื่องบินลำใหม่ เพื่อให้บริการในเที่ยวบินดังกล่าว เพื่อให้กระทบต่อผู้โดยสารน้อยที่สุด โดยเที่ยวบินใหม่ได้ออกจากท่าอากาศยานดอนเมืองเวลา 20.38 น. ถึงท่าอากาศยานร้อยเอ็ด เวลา 21.55 น. ล่าช้ากว่ากำหนดการเดิม 2 ชั่วโมง 30 นาทีโดยประมาณ

ทั้งนี้ สายการบินแอร์เอเชีย ได้ดูเเลผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบ โดยการจัดเตรียมอาหารเเละน้ำดื่มไว้บริการทุกท่านขณะรอเปลี่ยนเครื่อง ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง พร้อมให้เปลี่ยนเที่ยวบิน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย กรณีผู้โดยสารไม่ประสงค์เดินทางในเที่ยวบินดังกล่าว ซึ่งสายการบินขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น เเละยืนยันมาตรฐานการให้บริการโดยคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดในเที่ยวบิน.

แอร์เอเชีย แจงเที่ยวบินดอนเมือง-ร้อยเอ็ด ขัดข้องเมื่อ 16 ก.ค. จากปัญหาเทคนิคบางประการ ก่อนเปลี่ยนเครื่องลำใหม่ ไม่ให้กระทบผู้โดยสาร ล่าช้ากว่ากำหนด 2 ชม. 30 นาที ยันคำนึงความปลอดภัยสูงสุด... 17 ก.ค. 2558 19:09 17 ก.ค. 2558 19:26 ไทยรัฐ