วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สนช. รับหลักการ 189 งดออกเสียง 4 'พ.ร.บ. กำลังพลสำรอง'

สนช. รับหลักการ 189 งดออกเสียง 4 'พ.ร.บ. กำลังพลสำรอง'

  • Share:

สนช.รับหลักการ 189 งดออกเสียง 4 พ.ร.บ.กำลังพลสำรอง ตามที่ ครม.ผลักดัน "บิ๊กโด่ง" แจง ตั้ง คกส. คุมงาน สนช. ขณะเพศที่สาม ไม่ยกเว้นเป็นทหาร

เวลา 10.00 น. วันที่ 17 ก.ค. 58 ที่รัฐสภา มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. เป็นประธานการประชุม พิจารณาร่าง พ.ร.บ.กำลังพลสำรอง พ.ศ. ... ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เสนอ โดยมี พล.อ. อุดมเดช สีตบุตร รมช.กลาโหม และ ผบ.ทบ. ชี้แจงหลักการและเหตุผลว่า ที่ผ่านมาต้องใช้การหมุนเวียนกำลังพล เนื่องจากขาดงบประมาณ จึงได้เสนอกฎหมายเพื่อกำหนดประเภทบุคคลที่จะเป็นกำลังพลสำรอง รวมถึงกำหนดหน้าที่ สิทธิในการเข้ารับราชการทหารให้ชัดเจน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

พล.อ.อุดมเดช กล่าวต่อว่า ได้เสนอให้มีการตั้งคณะกรรมการกำลังพลสำรอง (คกส.) โดยประธาน คกส. มาจากการมอบหมายของ นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรี และกรรมการ 20 คน พร้อมกำหนดวิธีรับบุคคลเข้าเป็นกำลังพลสำรอง โดยวิธีรับสมัคร หรือคัดเลือกจากนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน นายทหารสัญญาบัตรนอกราชการ นายทหารสัญญาบัตรนอกกอง ทหารกองหนุนประเภทที่ 1 หรือประเภทที่ 2 ทั้งนี้ การเรียกกำลังพลสำรองและการระดมพล จะเรียกได้เฉพาะกรณีจำเป็น ที่ต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญ หรือการแก้ไขปัญหาจากภัยพิบัติ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย เพื่อมิให้สร้างภาระแก่บุคคล เชื่อว่า ร่าง พ.ร.บ.นี้ จะยกระดับกิจการพลสำรองทำให้กระทรวงกลาโหมมีความพร้อมในการสนับสนุน ป้องกันเพื่อประโยชน์ของชาติ ประชาชน

ทั้งนี้ สมาชิก สนช.ส่วนใหญ่ต่างสนับสนุนให้มีการผลักดันกำลังพลสำรอง ทั้งชายและหญิง เข้ามารับใช้ประเทศ อาทิ พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร สนช. ระบุว่า ปัจจุบันมีบัญชีกำลังพลสำรอง จำนวนกว่า 10 ล้านคน ที่ต้องการทำหน้าที่เพื่อประเทศ แต่ขอตั้งข้อสังเกตถึงการรับสมัครบุคคลจากสองลักษณะ จะมีวิธีการคัดเลือกอย่างไร

ขณะที่ พล.ร.อ.วัลลภ เกิดผล สนช. อภิปรายว่า เป็นห่วงในกรณีที่มีการเรียกกำลังพลสำรองเป็นเวลานาน จะมีการดูแลสิทธิประโยชน์นายจ้างที่ต้องจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างที่เป็นกำลังพลสำรองอย่างไร

ส่วน นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สนช.อภิปรายตั้งข้อสังเกตว่า บุคคลเพศที่สาม จะได้รับการยกเว้นจากการเป็นกำลังพลสำรองหรือไม่

พล.อ.อุดมเดช ชี้แจงว่า บทบัญญัติว่าด้วยระเบียบข้าราชการทหาร ไม่ได้กำหนดข้อยกเว้นบุคคลเพศที่สาม ไม่ต้องถูกเรียกเป็นกำลังพลสำรอง แต่หากอยู่ในความเหมาะสม และสถานการณ์ความจำเป็น ก็สามารถถูกเรียกเป็นกำลังพลสำรองได้เช่นกัน ส่วนกรณีกำหนดสิทธิประโยชน์แก่นายจ้างนั้น ได้วางมาตรการทุกอย่างเพื่อไม่ให้นายจ้างและกำลังพลสำรองเสียสิทธิประโยชน์ ไม่น่ามีปัญหา เพราะการเรียกกำลังพลใช้เวลาไม่นาน โดยจะถูกเรียกจำนวน 2.5 เปอร์เซ็นต์ จากจำนวนกำลังพลสำรองทั้งหมด ไปประจำตามเหล่าทัพใช้เวลาฝึก 2 เดือนเท่านั้น

จากนั้นที่ประชุมมีมติเห็นควรรับหลักการ ร่าง พ.ร.บ.กำลังพลสำรอง พ.ศ. ... ด้วยคะแนน 189 งดออกเสียง 4 พร้อมตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาจำนวน 19 คน

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้