วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นาข้าวพะเยา กว่า 3,000 ไร่ ขาดน้ำทำนาในรอบ 15 ปี

ชาวนาบ้านหนองขวาง จ.พะเยา ขาดน้ำทำนาในรอบ 15 ปี เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขุดลอกหนองเล็งทราย ขอความลึก 3 เมตร ของร่องน้ำคืน เผยกู้เงินสหกรณ์ฯ หลายแสนบาทลงทุนหว่านไถ กลับต้องพบกับนาข้าวยืนต้นตาย

วันที่ 17 ก.ค. 58 นางแก้ว วรรณจักร อายุ 56 ปี ชาวนาบ้านหนองขวาง หมู่ที่ 3 ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา เปิดเผยว่า นาแถวนี้มีประมาณ 3,000 ไร่ ตนเองและชาวนาในพื้นที่บ้านหนองขวางประสบปัญหาข้าวแห้งตาย และผืนนาแห้งแล้งแตกระแหง เนื่องจากไม่มีน้ำทำนาและหล่อเลี้ยงต้นข้าว

หลังจากมีการขุดลอกหนองน้ำที่ร่องน้ำเดิมของหนองเล็งทราย ซึ่งมีขนาดความลึก 3 เมตร กว้างประมาณ 6-10 เมตร ตามสัดส่วนของธรรมชาติ โดยรอบคันคลองแนวป้องกันการบุกรุกพื้นที่หนองเล็งทราย เนื้อที่กว่า 5,500 ไร่ แต่ความลึกของร่องน้ำมีเพียง 1.50 เมตร จึงไม่สามารถกักเก็บน้ำได้เพียงพอต่อการเพาะปลูก

ซึ่งชาวนาแถบนี้ไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาขาดแคลนน้ำมากว่า 15 ปีแล้ว จึงไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้า โดยไปกู้เงินจากสหกรณ์การเกษตรแม่ใจ จำกัด มา 3 แสนบาทเพื่อลงทุนทำนา แต่มาเจอภัยแล้งและการขาดแคลนน้ำจึงเดือดร้อนมาก หากไม่มีฝนตกลงมาเร็วๆ นี้คงไม่มีเงินทั้งต้น ทั้งดอกไปใช้หนี้

ซึ่งแต่เดิมบริษัทเอกชนที่นำเครื่องจักรมาขุดลอกก็ไม่ได้บอกว่าเป็นโครงการของใคร ดังนั้นชาวนาบ้านหนองขวางจึงอยากเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการแก้ไขขอความลึก 3 เมตรของร่องน้ำคืน เพื่อที่จะสามารถเก็บกักน้ำเพื่อที่ไว้ใช้ทำนา และทำการเกษตรอื่นๆ ต่อไป

ชาวนาบ้านหนองขวาง จ.พะเยา ขาดน้ำทำนาในรอบ 15 ปี เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขุดลอกหนองเล็งทราย ขอความลึก 3 เมตร ของร่องน้ำคืน เผยกู้เงินสหกรณ์ฯ หลายแสนบาทลงทุนหว่านไถ กลับต้องพบกับนาข้าวยืนต้นตาย 17 ก.ค. 2558 10:49 17 ก.ค. 2558 11:01 ไทยรัฐ