วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มุมข้าราชการ 18/07/58

โดย ซี.12

โค้งสุดท้ายสำหรับการกำหนดบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแต่ละมาตราของ คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ที่ยกขบวนไปทำงานกันที่พัทยามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่ฝ่ายต่างๆทักท้วงกันมากน้อยแค่ไหนนั้นมีการแถลงกันออกมาเป็นระยะแล้ว ในประเด็นที่เกี่ยวกับ ศาลและตุลาการ คณะกรรมาธิการตัดปัญหาไปกำหนดใน กฎหมายลูก ให้ว่ากันเองว่าจะเอาอย่างไร ซึ่งสร้างความพอใจในวงการตุลาการระดับหนึ่ง

แต่สำหรับ อัยการ การกำหนดให้ ประธาน ก.อ. มาจาก ข้าราชการบำนาญอัยการ ที่ อัยการในราชการ ทั้งหลายลงคะแนนเลือกนั้นก็ดูเหมาะสมดี อดีตอัยการสูงสุด คนไหนที่เคยรับใช้ทางการเมืองอย่างน่าเกลียดอย่าได้หวังเลยสำหรับตำแหน่งนี้ ส่วนอีกเรื่องการ ห้ามอัยการเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ นั้นฟังจากคำแถลงยังอ้อมๆแอ้มๆ ยังไม่เห็นตัวบทว่าจะห้ามเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นหรือเปิดช่องว่าไม่เป็น กรรมการ ก็ได้ แต่ให้เป็น ที่ปรึกษา หรือ อนุกรรมการ ก็ยังดี รายการนี้ถ้า เห็นแก่งาน ต้องกำหนดไว้ด้วยว่าให้ตั้งได้เฉพาะอัยการจากสำนักงานที่ปรึกษา เท่านั้น แต่ถ้า เห็นแก่เงิน ก็ลากไปตั้งตามสบายสําหรับ อัยการผู้ใหญ่ หรือ คนมีเส้น

ส่วนประเด็นที่ต้องถูกตัดไปอย่างน่าเสียดายเพราะรัฐบาลไม่เอา คือการให้ ปลัดกระทรวง รักษาการแทน รัฐมนตรี และ คณะรัฐมนตรี หลังการยุบสภา คนทั่วไปอาจมองว่าประเด็นนี้เป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยแต่จากเหตุการณ์ทางการเมืองที่ผ่านมารัฐบาลรักษาการระหว่างเลือกตั้งนี่แหละที่สร้างความหายนะให้เกิดขึ้นไม่น้อยแต่ก็ยังไม่เข็ด

ข้ามไปรายการแต่งตั้งข้าราชการช่วงที่ผ่านมา สุวิชญ โรจนวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ได้เป็นผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ตำแหน่งเทียบเท่าอธิบดี ประภาศ คงเอียด ที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เป็น ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง พรรณขนิตตา บุญครอง ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็น ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

อีกชุดของกระทรวงการคลังที่เลื่อนระดับรองอธิบดีขึ้นมาเป็นที่ปรึกษาคือ ลวรรณ แสงสนิท รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็น ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เอด วิบูลย์เจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เป็น ที่ปรึกษาด้านหนี้สาธารณะ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ชุณหจิต สังข์ใหม่ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็น ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง พิทักษ์ ดิเรกสุนทร ผู้อำนวยการสำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร กรมธนารักษ์ เป็น ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กรมธนารักษ์

ส่วนของกระทรวงพลังงาน สลับตำแหน่งกัน 2 ราย คือ ชวลิต พิชาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เป็น รองปลัดกระทรวงพลังงาน ทวารัฐ สูตะบุตร รองปลัดกระทรวงพลังงาน เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เช่นเดียวกับกระทรวงศึกษาธิการ ให้ 2 ผู้ตรวจราชการกระทรวงไปเป็นรองในแท่งต่างๆ 2 ราย คือ สุเทพ ชิตยวงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็น รองเลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทิพย์สุดา สุเมธเสนีย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นรองเลขาธิการสภาการศึกษา และอีกหน่วยงาน ธำรงค์ ชินหิรัญ ผู้อำนวยการสำนัก 3 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เป็น ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบงานการข่าว กลุ่มงานที่ปรึกษา สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2558 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์

หนังสือดีๆ 2 เล่มจากค่ายสถาพรบุ๊คส์ ดูแลหัวใจง่ายนิดเดียว โดย ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจ กับ มหัศจรรย์พันธุ์มะนาว โดย ดร.เกริก ท่วมกลาง ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ อำเภอขามสะแกแสง นครราชสีมา

“ซี.12”

17 ก.ค. 2558 10:34 17 ก.ค. 2558 10:34 ไทยรัฐ


advertisement