วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นับถอยหลัง AEC 18/07/58

หลายคนตั้งคำถามว่า “เมื่อ AEC เกิดขึ้นในปีหน้า ประเทศต่างๆ ในโลกจะให้ความสนใจมากน้อยแค่ไหน”

คำตอบที่ผมได้ตอบไปก็คือ “ให้ความสำคัญมากๆ” ถ้าถามว่าเพราะอะไร ก็คงบอกว่าตอบไปแล้วหลายครั้งในคอลัมน์นี้ ไม่ว่าจะเป็นอาเซียนเป็นกลุ่มเศรษฐกิจที่รวมตัวกันของประเทศ 10 ประเทศในอาเซียนที่มีขนาดเศรษฐกิจรวมกันประมาณ 3% ของ GDP โลกหรือคิดเป็นอันดับ 7 ของโลก และมีประชากรรวมกันประมาณ 620 ล้านคนหรือคิดเป็น 9% ของประชากรโลกหรืออยู่ในอันดับ 3 ของโลกรองจากจีนและอินเดีย

นอกจากกำลังซื้อและจำนวนคนชั้นกลางที่โตวันโตคืนของ AEC แล้ว AEC ยังมีอาวุธลับที่สำคัญคือมีอาเซียน อาเซียน+3 และอาเซียน+6 ซึ่งรวมจีน อินเดีย และญี่ปุ่นซึ่งเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของเอเชียเข้าไว้ในความผูกพันทางเศรษฐกิจกับ AEC ด้วย

ทำให้สหรัฐฯ และรัสเซียขอเข้ามาร่วมมือทางเศรษฐกิจในกรอบความร่วมมือของอาเซียน+8 นอกจากนี้ สหภาพยุโรปยังขอเข้ามา

เจรจารวมกลุ่มการค้าเสรีกับอาเซียนในกรอบ ASEAN-EU ซึ่ง EU กำลังเจรจากับอาเซียนเป็นรายประเทศอย่างต่อเนื่อง สิ่งเหล่านี้คงเป็นเครื่องยืนยันได้ว่า AEC จะมีความโดดเด่นบนเวทีโลกมากแค่ไหน

ประเด็นที่สำคัญในระดับประเทศก็คือไทยควรจะผูกความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับประเทศมหาอำนาจต่างๆอย่างไร เพื่อเกิดความสมดุลและเกิดประโยชน์ต่อประเทศ เพราะสหรัฐฯต้องการกลับมาครองความยิ่งใหญ่ในภูมิภาคเอเชียมากขึ้นเพื่อคานอำนาจกับจีน โดยเข้ามาเปิดการเจรจาการค้าเสรีใหม่ชื่อ TPP (Tran Pacific Partnership) ซึ่งมี 16 ประเทศที่เข้าร่วมเจรจาเพื่อรวมกลุ่มกับสหรัฐฯ (แน่นอนว่าไม่มีจีน อยู่ด้วย) โดยมีญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และสมาชิกอาเซียนอีก 4 ประเทศคือ สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม โดยไทยและอินโดนีเซียไม่ได้เข้ากระบวนการเจรจาในครั้งนี้ด้วย ประเด็นนี้ต้องตามดีๆเช่นกันครับ.

ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย ผอ.ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ

โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

17 ก.ค. 2558 10:07 17 ก.ค. 2558 10:07 ไทยรัฐ