วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ใช้ศาสนาพุทธเชื่อมอาเซียน

ใช้ศาสนาพุทธเชื่อมอาเซียน

  • Share:

วันเสาร์สบายๆวันนี้คุยเรื่อง พระพุทธศาสนา กันดีกว่านะครับ คุณอ๊อด ทิฟฟี่ สุภชัย วีระภุชงศ์ เลขาธิการ ชมรมโพธิคยา 980 มาคุยให้ผมฟังถึงแนวทางการทำงานของ ชมรมโพธิคยา 980 ว่า จะเน้นการอุปถัมภ์ปกป้องพระพุทธศาสนาในภาคพื้นสุวรรณภูมิ ภายใต้คำขวัญว่า “พุทธพลิกสุวรรณภูมิ” เพื่อนำ พระพุทธศาสนา มาเป็น สื่อเชื่อมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านที่นับถือพุทธศาสนาด้วยกัน

ฟังแล้วผมนึกถึงหนังสือ “เย็นหิมะในรอยธรรม” ของ “สมเด็จเกี่ยว” สมเด็จพระพุฒาจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ขึ้นมาทันที

พระเจ้าอโศกมหาราช เป็นองค์อุปถัมภ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ พระพุทธศาสนา ในอดีตพระองค์ได้ทรง เผยแผ่พระพุทธศาสนา ด้วยการส่ง พระธรรมทูต 9 สาย ออกเดินไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วโลก พระธรรมทูตสายที่ 8 อันมี พระโสณะ และ พระอุตตระ เดินทาง มาเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ แหลมสุวรรณภูมิ ที่ไทยเป็นสมาชิกอยู่ด้วย

แต่วันนี้ พระพุทธศาสนาในไทยเสื่อมลงไปเรื่อยๆ จาก ความอุตริของสงฆ์ ความโลภของพระอุบาสกอุบาสิกา ที่ไม่ยึดมั่นในคำสอนของพระบรมศาสดา แต่ไปยึดมั่นเรื่องคุณไสย จนกระทั่ง “สมเด็จเกี่ยว” ทรงเขียนหนังสือ “เย็นหิมะในรอยธรรม” ชี้ให้เห็นถึงความหายนะ และนำ พระพุทธศาสนา ไปเผยแผ่ในโลกตะวันตก

ทั้ง สหรัฐฯ ยุโรป หวังจะให้พระพุทธศาสนายั่งยืนอยู่ในโลกนี้ตลอดไป

คุณสุภชัย ก็มองในแนวทางเดียวกัน เมื่อ กลุ่มประเทศอาเซียน ใน แหลมสุวรรณภูมิ รวมกันเป็นหนึ่งเดียวในสิ้นปีนี้ ประชาคมอาเซียนจะมีประชากรรวมกันกว่า 600 ล้านคน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านไทยที่เรียกว่า CLMV กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม ต่างก็นับถือ พระพุทธศาสนา เป็นหลัก จึงเหมือนเป็นพี่น้องกัน

หากเราใช้ “จุดร่วม” คือ พระพุทธศาสนา มาเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างกัน และถ้ารวมใจกันสำเร็จ เราก็จะสามารถพลิก แผ่นดินสุวรรณภูมิ ผืนนี้ให้เป็น แผ่นดินธรรม อันสงบสุขเหมือนในอดีต โครงการนี้ คุณสุภชัย บอกว่า จะไม่มีการนำเงื่อนเวลามากำหนด เมื่อไม่มีเวลามากำหนด ก็จะไม่มีวันล้มเหลว ถ้าทำไม่สำเร็จในชาตินี้ ชาติหน้าเกิดมาก็จะทำต่อ จนกว่าจะสำเร็จ

วันนี้ทั่วโลกก็ยอมรับว่าไทยเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาของโลก ถ้าใช้ศาสนาเป็นหลักยึด เราก็จะมีสะพานหรือประตูในการเชื่อมความสัมพันธ์ ยกระดับจิตใจของคนในชาติ ยกระดับจิตใจของคนในประเทศเพื่อนบ้าน สร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในภูมิภาค

ผู้นำประเทศจะต้องหยุดคิดว่า ถ้าเราเน้นเรื่องการเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่สังคมเสื่อมลง เราจะอยู่กันได้ไหม เราจะสงบสุขได้ไหม การวางแผนแก้ไขในระยะยาวมีวิธีเดียวเท่านั้นคือ ต้องใช้พุทธธรรมของพระพุทธองค์มาเป็นเครื่องชี้นำ

โครงการ “พุทธพลิกสุวรรณภูมิ” ที่เดินตามแนวทาง พระพุทธเจ้า คือแนวทางการทำงานที่ คุณสุภชัย คิดว่า จะช่วยแก้ปัญหาต่างๆได้สำเร็จ เมื่อพระสงฆ์ได้มีการปฏิบัติตามมรรควิธีตามที่พระบรมศาสดาทรงแนะนำไว้แล้ว ศึกษาปริยัติ พากเพียร ปฏิบัติ ให้เกิดปฏิเวธ เพื่อให้ญาติโยมคงความศรัทธาในพุทธศาสนา งานนี้ อุบาสก อุบาสิกา ก็ต้องร่วมด้วย ศึกษาธรรม ปฏิบัติธรรม เพื่อช่วยกันสืบทอดพระพุทธศาสนา

เวลานี้ สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 ได้เปิด หลักสูตรพุทธภูมิศึกษา ขึ้นมา มี พระเทพโพธิวิเทศ หัวหน้าพระธรรมทูตอินเดีย-เนปาล เป็นผู้อำนวยการหลักสูตร เพื่อส่งเสริมพระสงฆ์ไปศึกษาและปฏิบัติธรรมในเชิงลึก ณ แดนพุทธภูมิ ใน อินเดีย และ เนปาล

ผมขอเอาใจช่วยครับ ขอให้โครงการ “พุทธพลิกสุวรรณภูมิ” สำเร็จในชาตินี้ ไม่ต้องรอชาติหน้า ใช้ ธรรมะ ใน พุทธศาสนา เป็นสื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน ผมว่าดีกว่าไปซื้ออาวุธมารบกัน รังแต่นำความหายนะมาสู่ทุกฝ่าย.

“ลม เปลี่ยนทิศ”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้