วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ดาบ 2 คม

ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นความรับผิดชอบโดยตรง ของรัฐบาล

แต่จากนี้ไป ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจะชุมนุมประท้วงรัฐบาลสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้แล้วนะโยม

เพราะ พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ (พ.ศ.2558) มีผลใช้บังคับอย่างเป็นทางการ

แม้จะยกเลิกกฎอัยการศึก ยกเลิกคำสั่งห้ามชุมนุมเกิน 5 คน แต่ใครจะนัดชุมนุมปิดถนนปิดกรุงเทพฯไม่ได้ทุกกรณี

“แม่ลูกจันทร์” กราบเรียนว่า พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะฉบับใหม่กำหนดให้ผู้ที่จะนัดชุมนุมทางการเมืองหรือนัดชุมนุมเพื่อเรียกร้องความช่วยเหลือจากรัฐบาล จะต้องขออนุญาตต่อเจ้าหน้าที่ก่อนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง

ต้องแจ้งวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนว่าจะชุมนุมเรื่องอะไร??

และจะใช้เวลาชุมนุมนานกี่นาที? กี่ชั่วโมง? กี่วัน?

ถ้าหากเจ้าหน้าที่พิจารณาแล้ว

มีคำสั่งไม่อนุญาตให้จัดชุมนุม ใครขืนดื้อดึงชุมนุมจะถูกจับกุมดำเนินคดี

“แม่ลูกจันทร์” ย้ำว่า กฎหมายจัด ระเบียบม็อบฉบับนี้ กำหนดข้อห้ามเด็ด ขาด ห้ามไม่ให้จัดชุมนุมในรัศมี 150 เมตร จากพระบรมมหาราชวัง หรือที่พักพระราชอาคันตุกะ หรือที่ประทับพระบรมวงศานุวงศ์

ห้ามนัดชุมนุมในพื้นที่ทำเนียบรัฐบาล รัฐสภา ศาลยุติธรรม

ห้ามปิดทางเข้าออกสถานที่ราชการ หรือรบกวนการปฏิบัติงานของข้าราชการ

ห้ามชุมนุมกีดขวางเส้นทางเข้าออกสนามบิน สถานีรถไฟ สถานีขนส่ง สถานทูต สถานกงสุล โรงเรียน โรงพยาบาล

ตั้งเงื่อนไขยากๆไม่ให้ชุมนุมกันง่ายๆอีกต่อไป

“แม่ลูกจันทร์” ชี้ว่า นอกจากข้อห้ามใหญ่ๆยังมีเงื่อนไขหยุมๆหยิมๆ ยิบๆย่อยๆ อีกมากมาย

เช่น...ห้ามผู้ชุมนุมปิดบังอำพรางใบหน้า

ห้ามพกพาอาวุธหรือสิ่งเทียมอาวุธเข้าไปในเขตการชุมนุม

ห้ามบุกรุกเข้าไปในสถานที่ราชการหรือสถานที่ส่วนบุคคล

ห้ามใช้เครื่องขยายเสียงระหว่างสองยามถึงหกโมงเช้าและห้ามใช้เครื่องขยายเสียงที่มีความดังเกินควร

ข้อสำคัญ ห้ามเคลื่อนขบวน หรือเคลื่อนย้ายการชุมนุมในยามวิกาลตั้งแต่หกโมงเย็นขึ้นไป

ห้ามก่อกวนหรือสร้างความไม่สะดวก แก่ประชาชนทุกกรณี

ห้ามทำให้ประชาชนหวาดกลัวอันตรายต่อร่างกาย ทรัพย์สิน และเสรีภาพส่วนบุคคล

อนึ่ง เมื่อครบกำหนดการชุมนุมต้องเลิกชุมนุมทันที

“แม่ลูกจันทร์” สรุปว่า พ.ร.บ.ฉบับนี้เป็นดาบ 2 คม

มีข้อดี 50 เปอร์เซ็นต์ ข้อเสีย 50 เปอร์เซ็นต์

ถ้ามองแง่บวก พ.ร.บ.จัดระเบียบม็อบฉบับใหม่แกะกล่องจะทำให้สังคมสงบสุขไม่ปั่นป่วนวุ่นวาย

ประชาชนทั่วไปไม่ต้องเดือดร้อนจากการชุมนุมอย่างที่ผ่านมา

ถ้ามองแง่ลบ พ.ร.บ.ฉบับนี้ ลิดรอนสิทธิเสรีภาพประชาชนที่รัฐธรรมนูญทุกฉบับให้การรับรอง

เป็นการปิดกั้นสิทธิการร้องเรียนปัญหาเดือดร้อนของประชาชนต่อรัฐบาล

เอาเถอะ...ใครจะชอบหรือไม่ชอบก็ไม่เป็นไร แต่เมื่อ พ.ร.บ.ฉบับนี้มีผลใช้บังคับแล้วอย่างเป็นทางการ ประชาชนต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตาม

ผู้ใดฝ่าฝืน พ.ร.บ.ฉบับนี้...เจอโทษจำคุก 6 เดือน

หมายเหตุ ผู้ใดร่วมกันปิดถนน หรือตัดน้ำ หรือตัดไฟในระหว่างการชุมนุมต้องเจอโทษหนัก...ติดคุก 10 ปี

คุก 10 ปีนะคุณพี่อย่าล้อเล่นเป็นอันขาดเชียว.

"แม่ลูกจันทร์"

17 ก.ค. 2558 08:04 17 ก.ค. 2558 08:04 ไทยรัฐ