วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สั่งตั้งกรรมการสอบวินัย "ตำราล่องหน"

ลั่น “สมมาตร” ต้องมีส่วนรับผิดชอบ พึ่งอัยการสูงสุดเล่นงาน “บิลเลี่ยน”

พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยหลังประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การค้า ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) และคณะกรรมการ สกสค. ว่า นายสุเทพ ชิตยวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.องค์การค้าฯ ได้รายงานผลการตรวจสอบของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง กรณีหนังสือที่องค์การค้าฯจัดพิมพ์สูญหาย ซึ่งเบื้องต้นสรุปตรงกันคือหนังสือถูกโอนเข้าคลังไม่ครบตามจำนวนจริง แต่ยังมีความเห็นบางประเด็นไม่ชัดเจน ซึ่งอาจเป็นเพราะกรรมการสืบสวนฯเป็นคนภายในองค์การค้าฯ จึงไม่กล้าสรุป แต่จากข้อสรุปดังกล่าวก็ชัดเจนแล้วว่ามีหนังสือหายจริง จำนวน 5.3 แสนเล่ม ที่ประชุมจึงมีมติให้นายสุเทพไปตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย โดยให้ตั้งบุคคลภายนอก และมีตัวแทนสหภาพ แรงงานองค์การค้าฯร่วมด้วย ส่วนความคืบหน้ากรณี คตร. ให้ศึกษาความเป็นไปได้ที่จะไม่มีองค์การค้าฯนั้น ขณะนี้ยังไม่ได้ข้อสรุป เท่าที่ทราบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำลังอยู่ระหว่างการทำวิจัย

“ขณะนี้มีรายชื่อชัดเจนอยู่แล้วว่าใครเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตทั้งหมด ดังนั้นให้ไปสอบสวนหาผู้รับผิดชอบ ขณะเดียวกัน นายสมมาตร์ มีศิลป์ ผอ.องค์การค้าฯ ต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วย เพราะจากการสอบสวนระบุว่ามีการรายงานปัญหาให้ ผอ.องค์การค้าฯรับทราบ ซึ่งต้องดูว่าได้มีการแก้ไขข้อบกพร่องหรือไม่ ส่วนการพิจารณายกเลิกสัญญาจ้างนายสมมาตร์นั้นจะใช้มติบอร์ดบริหารฯยกเลิกไม่ได้เพราะอาจถูกฟ้องร้อง” รมว.ศึกษาธิการกล่าวและว่า สำหรับผลการประชุมคณะกรรมการ สกสค. นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ ผู้ตรวจราชการ ศธ. ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ สกสค. รายงานผลการตรวจสอบกรณี สกสค.ซื้อหุ้นบริษัทหนองคายน่าอยู่ จำกัด เพื่อลงทุนในโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะชุมชน จำนวน 800 ล้านบาท เท่าที่ทราบมีการดำเนินการจริง เพียงแต่ยังไม่สรุปว่าสอดคล้องกับวงเงินและระยะเวลาการก่อสร้างที่กำหนดหรือไม่ ส่วนความคืบหน้าการดำเนินการกับบริษัท บิลเลี่ยน อินโนเวเท็ดกรุ๊ป จำกัด ศธ.ได้ขอความร่วมมือ จากสำนักงานอัยการสูงสุดมาช่วยดูในข้อกฎหมาย โดย สกสค.ส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ให้ช่วยพิจารณาเพื่อฟ้องคดีแพ่ง และหากพบเป็นคดีอาญาก็คงต้องฟ้องด้วย.

พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยหลังประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การค้า ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) และคณะกรรมการ สกสค. 17 ก.ค. 2558 00:30 17 ก.ค. 2558 00:30 ไทยรัฐ


advertisement