วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สค.ผุดร่างยุทธศาสตร์ด้านสตรีส่งเสริมสันติภาพ

สค.ผุดร่างยุทธศาสตร์ด้านสตรีส่งเสริมสันติภาพ

  • Share:

นายสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กล่าวในพิธีเปิดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสตรีกับการส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงว่า จากการศึกษาของ UN Women พบว่าในกระบวนการสันติภาพ 31 ครั้ง ที่สำคัญระหว่างปี 2542-2554 พบผู้หญิงมีส่วนร่วมในกระบวนการสันติภาพน้อย สำหรับไทยมีการส่งเสริมให้ผู้หญิงมีบทบาทด้านต่างๆ มากขึ้น รวมถึงการสร้างสันติภาพลดความขัดแย้ง ซึ่งจะพบว่าผู้หญิงไทยได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งทั้งทางตรงและทางอ้อมเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะสถานการณ์ความไม่สงบในชายแดนใต้ สค.จึงได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายสนับสนุนการจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมสตรีมุสลิม 14 แห่งในภาคใต้ เพื่อส่งเสริมบทบาทสตรีในการเยียวยาแก้ปัญหาต่างๆ

อธิบดี สค.กล่าวด้วยว่า การจัดทำร่างนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสตรีฯเป็นแผนระยะยาวที่จะทำให้ไทยมีทิศทางในการคุ้มครองสตรีและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรีในการจัดการความขัดแย้งและการสร้างสันติภาพ ซึ่งในร่างนโยบายดังกล่าวได้กำหนด 5 ยุทธศาสตร์หลักคือ 1.การป้องกัน 2.พัฒนาศักยภาพ 3.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรีและภาคประชาสังคม 4.คุ้มครองพิทักษ์สิทธิและฟื้นฟูเยียวยา และ 5.ส่งเสริมให้มีกลไกและการขับเคลื่อน เป็นอีกความก้าวหน้าหนึ่งที่ไทยจะเตรียมนำเสนอที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในเดือน ต.ค.นี้ ที่นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้