วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
กสทช.เด้งรับคืนคลื่น 1800 เมกะเฮิตรซ์อีก 5 เมกะเฮิตรซ์ ประมูล 4จี

กสทช.เด้งรับคืนคลื่น 1800 เมกะเฮิตรซ์อีก 5 เมกะเฮิตรซ์ ประมูล 4จี

  • Share:

บอร์ด กสทช.เด้งรับคืนคลื่น 1800 เมกะเฮิตรซ์อีก 5 เมกะเฮิตรซ์ ด้วยความเต็มใจ แต่มีข้อแม้“ไอซีที”ต้องทำกระบวนการคืนคลื่นให้เสร็จใน 25 ก.ย.นี้ ขณะที่บอร์ด กทค.ไฟเขียวประมูล 4จี พร้อมกัน เร่ิมด้วยคลื่น 1800 เมกะเฮิตรซ์ ต่อคลื่น 900 เมกะเฮิตรซ์...

เมื่อวันที่ 16 ก.ค. นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมบอร์ด กสทช.เห็นชอบให้ปรับปรุงร่างหลักเกณฑ์การประมูล 4 จี บนคลื่นความถี่ 1800 เมกะเฮิตรซ์ ใหม่ หลังจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ได้ทำหนังสือยืนยันการคืนความถี่ 1800 เมกะเฮิตรซ์ ขนาด 5 เมกะเฮิตร์ซ แบบไม่มีเงื่อนไขและด้วยความเต็มใจ ส่งผลให้กสทช.มีคลื่นความถี่ 1800 เมกะเฮิตรซ์ รวมเป็น 30 เมกะเฮิตรซ์ แบ่งเป็น 2 ใบอนุญาต ใบอนุญาตละ 15 เมกะเฮิตรซ์

ทั้งนี้ ราคาเร่ิมต้นการประมูล 13,920 ล้านบาทหรือ 70% ของมูลค่าคลื่นความถี่ หากมีผู้เข้าร่วมประมูลน้อยกว่าหรือเท่ากับจำนวนใบอนุญาต จะปรับราคาเป็น 19,890 ล้านบาท หรือ 100% ของมูลค่าคลื่น เคาะราคาครั้งละ 696 ล้านบาท หรือ 5% ผู้ชนะประมูลจะถือครองใบอนุญาต 19 ปี เพื่อให้คลื่น 1800 เมกะเฮิตรซ์ สิ้นสุดการถือครองพร้อมกัน โดยปัจจุบันคลื่น 1800 เมกะเฮิตรซ์ อีก 45 เมกะเฮิตรซ์ จะสิ้นสุดสัญญาสัมปทานในปี 2561 และจะนำมาเปิดประมูล หลังจากสัญญาสัมปทานสิ้นสุด

“ที่ประชุมบอร์ด กสทช.ได้มอบหมายให้สำนักงาน กสทช.ทำหนังสือถึงกระทรวงไอซีที และรัฐบาล เพื่อดำเนินการขั้นตอนของกฎหมายในการคืนความถี่และการปรับเปลี่ยนการใช้คลื่นให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 25 ก.ย.58 เพื่อให้ทันกำหนดการยื่นเอกสารการประมูล ซึ่งกำหนดไว้ในวันที่ 30 ก.ย.58 แต่ถ้าไอซีทีและรัฐบาล ไม่สามารถดำเนินได้เสร็จภายในวันที่ 25 ก.ย.58 กสทช.ก็ต้องเดินหน้าการประมูล แต่จะเป็นการประมูลภายใต้เงื่อนไขเดิมคือ 12.5 เมกะเฮิตรซ์ ซึ่งจะระบุไว้เป็นเงื่อนไขสำรองในการหลักเกณฑ์การประมูลครั้งนี้ด้วย โดยจะเปิดประมูลในวันที่ 11 พ.ย.58 นี้”

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ได้เห็นชอบร่างหลักเกณฑ์การประมูล 4จี บนคลื่นความถี่ 900 เมกะเฮิตรซ์ด้วย โดยจะนำไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะภายในต้นเดือนส.ค.58 นี้ เพื่อให้ทันการเปิดประมูลในวันที่ 11 พ.ย.58 นี้ ซึ่งจะเป็นการประมูลต่อเนื่องจากคลื่นความถี่ 1800 เมกะเฮิตรซ์ โดยการประมูลคลื่น 900 เมกะเฮิตรซ์นั้น จะแบ่งเป็น 2 ใบอนุญาต ใบอนุญาตละ 10 เมกะเฮิตรซ์ ราคาเร่ิมต้นประมูล 11,260 ล้านบาทหรือ 70% ของมูลค่าคลื่น แต่หากผู้ร่วมประมูลน้อยหรือเท่ากับใบอนุญาตจะปรับราคาเร่ิมต้นเป็น 16,058 ล้านบาท เคาะราคาครั้งละ 563 ล้านบาท ใบอนุญาตระยะเวลา 15 ปี

“การประมูล4จี ที่จะเกิดขึ้นในปลายปีนี้ จะทำให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจปี 2559-2560 ไม่ต่ำกว่า 500,000-600,000 ล้านบาท ซึ่งมาจากเงินประมูลไม่ต่ำกว่า 70,000 ล้านบาท เงินซื้ออุปกรณ์โทรคมนาคมอีก 200,000 ล้านบาท ผลต่อเนื่องจากการเปิดให้บริการในปีเดือนมี.ค.58 เป็นต้นอีกไม่ต่ำกว่า 300,000 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างแน่นอน”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมบอร์ด กสทช.เมื่อวันที่ 16 ก.ค.ที่ผ่านมานั้น เป็นการนัดประชุมวาระพิเศษ หลังจากบอร์ด กทค.เห็นชอบการรับคืนคลื่นความถี่ 1800 เมกะเฮิตรซ์ จากกระทรวงไอซีที โดยมีกรรมการ กสทช.เข้าร่วมประชุม 8 คน จาก 10 คน โดย พ.อ.นที ศุกลรัตน์ และนายธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ ไม่เข้าร่วมประชุม เพราะติดภารกิจ เนื่องจากเป็นการเรียกประชุมด่วน ซึ่งการประชุมครั้งนี้ มีภายหลังได้รับหนังสือจากกระทรวงไอซีที ฉบับด่วนที่สุด 0100/7469 วันที่ 16 ก.ค.58 โดยกระทรวงไอซีทียืนยันการคืนคลื่นความถี่ 1800 เมกะเฮิตรซ์ ขนาดความกว้าง 4.8 เมกะเฮิตรซ์ ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) โดยความเต็มใจ เพื่อให้กสทช.นำไปร่วมประมูลกับคลื่นความถี่เดิม 25.2 เมกะเฮิตรซ์ รวมเป็น 30 เมกะเฮิตรซ์

ทั้งนี้ ในส่วนของคลื่นความถี่ที่เหลือ 19.2 เมกะเฮิตรซ์ ของ กสทช.ขอให้หน่วยงานเกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ต่อไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่3/2558 เมื่อวันที่ 15 ก.ค.2558 มีมติเห็นชอบในการดำเนินการดังกล่าวด้วย.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้