วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"อดุลย์"สั่งทำแผนรับมือภัยแล้ง ช่วย 12 สถานสงเคราะห์และชาวปทุมธานี

รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สั่งทำแผนรับมือภัยแล้ง ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนใน จ.ปทุมธานี กว่า 50,000 ครัวเรือน รวมสถานสงเคราะห์อีก 12 แห่ง คาดน้ำพอใช้ไปถึงสิ้นเดือน ส.ค.นี้ ...

เมื่อวันที่ 16 ก.ค.58 เวลา 14.00 น. พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) พร้อมผู้บริหาร พม.ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบบริหารจัดการน้ำของหน่วยงาน พม.และรับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ ที่สระเก็บน้ำพระราม 9 และสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวว่า สถานการณ์ภัยแล้งที่ จ.ปทุมธานี ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่กว่า 50,000 ครัวเรือน รวมสถานสงเคราะห์สังกัด พม.ในพื้นที่ จ.ปทุมธานี อีก 12 แห่งที่ดูแลเด็ก ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสกว่า 3,000 คน

ทั้งนี้ จึงสั่งให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนเพื่อกำหนดมาตรการประหยัดน้ำและกักเก็บน้ำ พร้อมนำรถบรรทุกน้ำจำนวน 7 คันมาใช้ในการขอสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค นอกจากนี้ยังจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการที่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี เพื่อเป็นหน่วยประสานความช่วยเหลือระหว่างสถานสงเคราะห์ด้วยกัน รวมถึงประสานกับทางจังหวัดในการช่วยเหลือดูแลประชาชนในพื้นที่ด้วย

ด้านนายชูชาติ ศุภวรรธนางกูร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานปทุมธานี กล่าวว่า ปัจจุบันสระเก็บน้ำพระราม 9 กักเก็บน้ำสะสมอยู่ 24 ล้าน ลบ.ม. โดยกรมชลประทานได้ขอพระราชทานอนุญาตสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการสูบน้ำจากสระจำนวน 3 ล้าน ลบ.ม. มาที่คลอง 5 และคลอง 6 เพื่อช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรซึ่งมีพื้นที่ทำนา 2 หมื่นไร่ รวมถึงให้การประปาภูมิภาคผลิตน้ำเพื่อเสริมการประปาธัญบุรี ขณะนี้ได้มีการนำน้ำจากสระไปใช้แล้วจำนวน 1 ล้าน ลบ.ม. คาดว่าจำนวนที่ขอพระราชทาน 3 ล้าน ลบ.ม.น่าจะเพียงพอไปถึงสิ้นเดือน ส.ค.นี้.

รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สั่งทำแผนรับมือภัยแล้ง ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนใน จ.ปทุมธานี กว่า 50,000 ครัวเรือน รวมสถานสงเคราะห์อีก 12 แห่ง คาดน้ำพอใช้ไปถึงสิ้นเดือน ส.ค.นี้ ... 16 ก.ค. 2558 16:52 16 ก.ค. 2558 23:41 ไทยรัฐ