วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
พีซทีวี ได้ออกอากาศอีกครั้ง ศาลปกครอง สั่งคุ้มครองชั่วคราว

พีซทีวี ได้ออกอากาศอีกครั้ง ศาลปกครอง สั่งคุ้มครองชั่วคราว

  • Share:

ศาลปกครอง สั่งทุเลาชั่วคราว กรณีเพิกถอนใบอนุญาตสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม พีซทีวี จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาเป็นอย่างอื่น ส่งผลให้ สามารถออกอากาศได้ปกติอีกครั้ง

ศาลปกครองกลาง ได้มีคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ 1163/2558 ระหว่าง บริษัท พีซ เทเลวิชั่น จำกัด (ผู้ฟ้องคดี) ที่ 1 กับพวกรวม 5 คน กับ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ที่ 1 กับพวกรวม 5 คน (ผู้ถูกฟ้องคดี)

ศาลปกครองกลาง จึงมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับตามมติคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ที่ให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม พีซทีวี (PEACE TV) ไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ให้ผู้ฟ้องคดีที่ 1 ปฏิบัติตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 97/2557 เรื่อง การให้ความร่วมมือต่อการปฏิบัติงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 103/2557  เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 97/2557 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 และปฏิบัติตามขอบเขตและเงื่อนไขการอนุซาตตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ.2555 ข้อ 14 โดยเคร่งครัด ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 มีหนังสือแจ้งคำสั่งศาลไปยังบริษัท วีซายน์ เทเลคอม จำกัด

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้