วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กลาโหมสร้าง ‘ยานไร้คนขับ’ โชว์ที่ค่ายธนะรัชต์ หาคนลงทุนผลิต

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหมจัดโชว์ ‘อากาศยานไร้คนขับ’ เชิญหน่วยงานและภาคเอกชนเข้าชมการสาธิตที่ค่ายธนะรัชต์ หลังพัฒนาได้หลากหลายรูปแบบ มุ่งหวังให้นำเข้าสู่สายการผลิตโดยคนไทยเอง ลดการนำเข้าจากต่างประเทศ... 

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 16 ก.ค.58 ที่ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ พล.อ.สมพงศ์ มุกดาสกุล ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม หรือสทป. ได้เป็นประธานเปิดงานและการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อแสวงหาความต้องการระบบอากาศยานไร้คนขับ และแสดงสาธิตผลงานวิจัยพัฒนาระบบอากาศยานไร้คนขับ ระหว่างวันที่ 16–17 กรกฎาคม 2558 โดยมี พล.ต.นพดล ยิ้มถนอม ผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ ให้การต้อนรับ พร้อมหน่วยงานเอกชนและภาคการศึกษาเข้าร่วมกว่า 100 หน่วยงาน

พล.อ.สมพงศ์ กล่าวว่า สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) เป็นหน่วยงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และระบบอากาศยานไร้คนขับ เป็นเทคโนโลยีเป้าหมายในการวิจัยและพัฒนา เนื่องจากมีความจำเป็นต่อการปฏิบัติภารกิจทางทหารในการลาดตระเวนงานด้านการข่าว เฝ้าตรวจและติดตามสถานการณ์หรืออื่นๆ ซึ่งมีการพัฒนาต่อเนื่องมาเป็นเวลานานแล้ว ปัจจุบันได้มีการวิจัยพัฒนาระบบยานไร้คนขับในรูปแบบต่างๆ ให้มีขนาด ขีดความสามารถ และคุณลักษณะที่หลากหลาย เพื่อให้ครอบคลุมการปฏิบัติการทั้งทางทหารและทางสังคม ก่อให้เกิดประโยชน์นานัปการต่อทุกภาคส่วน มีการใช้งานอากาศยานไร้คนขับอย่างแพร่หลายทั้งทางทหาร และภาคเอกชนในเชิงพาณิชย์

ทั้งนี้ สทป.ได้ดำเนินการวิจัยและพัฒนาระบบอากาศยานไร้นักบินหลายโครงการ ทั้งโครงการวิจัยพัฒนาโดย สทป. และโครงการที่บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อตอบสนองภารกิจกองทัพในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ ระบบอากาศยานไร้คนขับแบบปีกนิ่ง (Fixed Wing UAV) ระบบอากาศยานไร้คนขับแบบขึ้น-ลงแนวดิ่ง (VTOL UAV) ระบบอากาศยานไร้นักบินขนาดเล็ก (Hand Launched UAV) และระบบอากาศยานไร้คนขับแบบขึ้น-ลงแนวดิ่งขนาดเล็ก (Multi - Rotor)

โดย สทป.ได้จัดแสดงสาธิตการทำงานระบบอากาศยานไร้คนขับที่เป็นผลงานรูปธรรมของ สทป. เพื่อแสดงความสามารถของผลงานวิจัย และพัฒนาระบบอากาศยานไร้คนขับให้เป็นที่ประจักษ์ เป็นที่เชื่อถือของกองทัพและหน่วยงานทุกภาคส่วน มุ่งหวังให้เกิดการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานวิจัยและพัฒนายุทโธปกรณ์เพื่อความมั่นคง และสนับสนุน ให้นำเข้าสู่สายการผลิตโดยภาคเอกชน ลดการนำเข้าจากต่างประเทศ ยืนอยู่บนลำแข้งของตนเอง เพื่อผลประโยชน์ของประเทศต่อไป.

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหมจัดโชว์ ‘อากาศยานไร้คนขับ’ เชิญหน่วยงานและภาคเอกชนเข้าชมการสาธิตที่ค่ายธนะรัชต์ หลังพัฒนาได้หลากหลายรูปแบบ มุ่งหวังให้นำเข้าสู่สายการผลิตโดยคนไทยเอง ลดการนำเข้าจากต่างประเทศ... 16 ก.ค. 2558 15:25 16 ก.ค. 2558 17:09 ไทยรัฐ