วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปรีดิยาธร ชี้ ภัยแล้ง ไม่กระทบ ศก. เล็งขุดบ่อกลางนา

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี ชี้ ภัยแล้ง ไม่กระทบเศรษฐกิจ เล็ง หนุนขุดบ่อกลางนา แก้แล้งซ้ำซาก ให้เจ้าหน้าที่เกษตร เร่งลงพื้นที่ ทำความเข้าใจเกษตรกร

วันที่ 16 ก.ค. เมื่อเวลา 09.40 น. ทำเนียบรัฐบาล ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงปัญหาภัยแล้ง ว่า โดยภาพรวมคงไม่กระทบต่อเศรษฐกิจมากนัก เพราะพื้นที่นาทั้งหมดในประเทศ มีอยู่ 63 ล้านไร่ โดย 55 ล้านไร่ ส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่มีการปลูก ส่วนอีก 8 ล้านไร่ที่ปลูกไปแล้ว ไม่เป็นปัญหา 3.5 แสนไร่ ที่เป็นปัญหาจริงๆ มีอยู่ประมาณ 4.5 ล้านไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่อยู่ในเขตชลประทานตั้งแต่รัฐบาลนี้เข้ามา ก็ได้รู้สถานการณ์น้ำมาตั้งแต่ต้นแล้ว ว่ามีน้ำน้อย จึงมีมาตรการงดการปลูกข้าวนาปรัง และมีมาตรการช่วยเหลือชาวนาโดยการจ้างทำงาน 40,000 คน รวมถึงมีการจัดการฝึกอบรม จากการงดทำนาปรัง ในปี 2557 ทำให้ปริมาณข้าวนาปรังลดไปประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ การทำนาในรอบนี้ มาตรการช่วยเหลือจะไม่เหมือนเดิม เพราะไม่ได้ขอให้งด แต่ขอให้เลื่อนการทำนาออกไปก่อน เพื่อรอดูสถานการณ์ฝนที่จะตกลงมา คิดว่าพื้นที่ซึ่งประสบปัญหาและต้องชดเชยจริงๆ ประมาณ 1 ล้านไร่

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร กล่าวว่า สำหรับมาตรการแก้ปัญหาที่สำคัญ คือ การทำบ่อกลางนา ซึ่งเป็นบ่อน้ำไว้สำหรับกักเก็บน้ำผิวดิน โดยจะเป็นพื้นที่รับน้ำจากฝนที่ตกลงมารวมถึงรองรับการส่งน้ำของชลประทานอีกส่วนหนึ่ง ทั้งนี้ ก็ขึ้นอยู่กับความเต็มใจของเกษตรกร โดยรัฐบาลจะมีการสนับสนุนเงินให้ ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้รับผิดชอบ รวมถึงจะพิจารณาพื้นที่แล้งซ้ำซาก จำนวน 3,511 ตำบล เป็นสำคัญ ซึ่งจะให้งบประมาณตำบลละ 1 ล้านบาท และมีการกำหนดว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ของการใช้เงินจะต้องเป็นส่วนของค่าจ้างแรงงาน สิ่งที่สำคัญ คือ จะต้องมีกระบวนการเก็บกักน้ำผิวดินให้มากขึ้น ตอนนี้ไม่นิ่งนอนใจ เราดูไปถึง พ.ย. ปีนี้ว่า จะเป็นเหมือนปีที่แล้วหรือไม่ สำหรับตนเห็นว่า การประชาสัมพันธ์เป็นเรื่องสำคัญ ควรใช้เจ้าหน้าที่เกษตรไปพูดทำความเข้าใจดีกว่าให้ทหารเข้าไป การพีอาร์บางอย่างคุยตรงกับชาวบ้านดีกว่า ประกาศผ่านทีวี เพราะผ่านทีวีมันยุ่งทุกที

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี ชี้ ภัยแล้ง ไม่กระทบเศรษฐกิจ เล็ง หนุนขุดบ่อกลางนา แก้แล้งซ้ำซาก ให้เจ้าหน้าที่เกษตร เร่งลงพื้นที่ ทำความเข้าใจเกษตรกร 16 ก.ค. 2558 14:18 16 ก.ค. 2558 14:37 ไทยรัฐ