วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ศาลฎีกาฯ รับฟ้องคดี หมอเลี้ยบ ตั้ง กก.ผู้ทรงคุณวุฒิ ธปท. มิชอบ

ศาลฎีกาฯ รับฟ้องคดี หมอเลี้ยบ ตั้ง กก.ผู้ทรงคุณวุฒิ ธปท. มิชอบ

  • Share:

ศาลฎีกาฯ นักการเมือง รับฟ้องคดี "หมอเลี้ยบ" แต่งตั้ง กก.ผู้ทรงคุณวุฒิ ธปท. ไม่ชอบด้วยกฎหมาย สมัยดำรงตำแหน่ง รมว.คลัง ในรัฐบาลสมัคร นัดพิจารณาครั้งแรกสอบคำให้การ 8 ต.ค. นี้

เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 58 เวลา 09.00 น. ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง โดยองค์คณะผู้พิพากษา 9 คน คดีหมายเลขดำ อม.39/2558 มีคำสั่งให้ประทับรับฟ้อง คดีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี อดีต รมว.คลัง สมัยพรรคพลังประชาชนเป็นรัฐบาล เป็นจำเลยในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ หรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือโดยทุจริต เป็นเหตุให้ผู้หนึ่งผู้ใดได้รับความเสียหาย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157

จากกรณีเมื่อปี 2551 ระหว่าง นพ.สุรพงษ์ ดำรงตำแหน่ง รมว.คลัง สมัยรัฐบาลของนายสมัคร สุนทรเวช ได้มีการแต่งตั้งประธานและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ธปท. โดยมิชอบ ซึ่งภายหลังมีการร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่ได้วินิจฉัยว่า การคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการ ธปท. เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากกรรมการในคณะกรรมการคัดเลือกฯ บางคน มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. ธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ.2485 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. ธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 มาตรา 28/1 และได้แจ้งให้ นายกรัฐมนตรี พิจารณาดำเนินการระงับการทูลเกล้าฯ เพื่อทรงแต่งตั้งประธานกรรมการ ธปท. และให้ รมว.คลัง ดำเนินการยกเลิกการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ธปท.

ทั้งนี้ องค์คณะผู้พิพากษา 9 คน ได้ประชุมปรึกษาหารือกัน และพิจารณาคำฟ้องของ ป.ป.ช.แล้ว เห็นว่าคดีอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลฎีกาฯ ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ.2542 มาตรา 9 (1) และคำฟ้องถูกต้องตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการดำเนินคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญา ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ.2543 ข้อ 8 จึงมีคำสั่งให้ประทับฟ้องคดีไว้เพื่อพิจารณา และมีคำพิพากษาต่อไป โดยนัดพิจารณาครั้งแรกเพื่อสอบคำให้การจำเลย ในวันที่ 8 ต.ค. นี้ เวลา 09.30 น.

ขณะเดียวกัน องค์คณะผู้พิพากษา ทั้ง 9 คน ได้มีมติด้วยการลงคะแนนลับ เลือก นางอุบลรัตน์ ลุยวิกกัย ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลฎีกา ให้เป็นผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนนี้ด้วย สำหรับคดีนี้เมื่อเดือนมิ.ย. 58 ที่ผ่านมา ทาง ป.ป.ช. ได้ยื่นฟ้องเป็นคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หลังจากมีการชี้มูลความผิด นพ.สุรพงษ์ เมื่อเดือน มี.ค. 54

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้